• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Nabożeństwa

 • Droga krzyżowa

  Duccio di Buoninsegna, Ukrzyżowanie

  Droga krzyżowa

  W piątki Wielkiego Postu i nie tylko wtedy…

  K: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

  W. Że przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 • Gorzkie żale

  Krzyż w Bazylice św. Mikołaja w Barii

  Gorzkie Żale

  Pieśni o męce Pańskiej

  Polskie nabożeństwo rozpowszechnione przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy.
  Tekst opublikowano w 1707 roku.

  Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie.
  Rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych łez krynice.
  Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają.
  Płaczą rzewnie aniołowie, a któż żałość ich wypowie?

 • Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

  Krew Chrystusa

  Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

  Miesiąc lipiec

  W 1960 roku papież Jan XXIII ogłosił list apostolski "Inde a Primis" o rozszerzaniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w którym zachęcał wiernych, aby w lipcu tematem swoich rozmyślań uczynili Krew Chrystusa.
  "Niechaj rozważają o niesłychanie obfitej i nieogarnionej wartości tej Krwi prawdziwie najdroższej" – pisał papież przypominając o siedmiu momentach, w których Jezus przelewał swoją krew (Obrzezanie, Modlitwa w Ogrójcu, Biczowanie, Ukoronowanie cierniem, Droga krzyżowa, Przybicie do krzyża, Przebicie boku włócznią).
  Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa była obchodzona w Kościele w dniu 1 lipca.

 • Litania do Najświętszego Imienia Jezus

  Adoration of the Holy Name of Jesus

  Litania do Najświętszego Imienia Jezus

  Litania najprawdopodobniej powstała na początki XV w. Jako jej autorów wymienia się św. Bernardyna ze Sieny oraz św. Jana Kapistrana, którzy niewątpliwie należeli go grona jej pierwszych propagatorów. Papież Leon XIII w 1886 roku zatwierdził ją jako obowiązująca w całym Kościele.

 • Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

  ArcybractwoLitania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

  I piątek miesiąca / czerwiec

  Pierwsze litanie do Najświętszego Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi z wieku XIX. Jej początki wiążą się z francuskim klasztorem sióstr wizytek. Do publicznego odmawiania zatwierdził ją papież Leon XIII w dniu 2.04.1889 roku. On też dołączył do litanii akt poświęcenia rodziny ludzkiej Sercu Jezusa. Papież Pius XI dodał akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w Uroczystość Serca Jezusowego.

 • Litania do św. Józefa

  Bartolomé Estebana Murilla, Święta Rodzina z ptaszkiem, XVII

  Litania do św. Józefa

  Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do opieki nad Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała mężczyznę o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu wyróżnione miejsce w hagiografii. O św. Józefie pierwszy pisał Orygenes, chwaląc go jako „męża sprawiedliwego”.

  Nowe wezwania (na razie tylko w wersji łacińskiej) do Litanii św. Józefa. 

 • Litania do św. Kazimierza Królewicza

  św. Kazimeirz

  Litania do św. Kazimierza Królewicza

  Do prywatnego odmawiania

  Kazimierz był synem króla Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w roku 1458. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Przy boku ojca brał czynny udział w życiu politycznym. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Po długotrwałej chorobie płuc zmarł w roku 1484.

 • Litania do Wszystkich Świętych

  Wszyscy Święci

  Litania do Wszystkich Świętych

  KKK 956-957   „Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości… nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi… Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą. "Nie tylko jednak ze względu na sam ich przykład czcimy pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze dlatego, żeby umacniała się jedność całego Kościoła w Duchu przez praktykowanie braterskiej miłości. Bo jak wzajemna łączność chrześcijańska między pielgrzymami prowadzi nas bliżej Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źródła i Głowy, wypływa wszelka łaska i życie Ludu Bożego."

 • Litania Loretańska do NMP

  Sanktuarium loretańskie

  Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek nazaretański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angeli w 1294 roku.

 • Liturgia Wielkiego Tygodnia

  Baranek paschalny

  Liturgia Wielkiego Tygodnia

  24 – 31 marca 2024 roku

  Najważniejszy (największy) tydzień w całym roku liturgicznym!

 • Różaniec – 20 tajemnic Jezusa, Maryi i… moich

  Różaniec

  Różaniec – 20 tajemnic Jezusa, Maryi i… moich

  W październiku, ale nie tylko…

  Różaniec do Granic »

 • Różaniec do Granic (2017)

  Różaniec do Granic

  7 października 2017 roku

Facebook