• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

KERYGMA – katecheza w Sieci

www.kerygma.pl

Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy. KERYGMA jest wspólnym dziełem Uczniów i katechety.

 

KERYGMA – katecheza w Sieci

www.kerygma.pl

Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy. KERYGMA jest wspólnym dziełem Uczniów i katechety.

 

2000

Początki

„Katecheza w Sieci” pojawiła się w Internecie w dniu 11 lutego 2000 roku. Powstała w środowisku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Jej współautorami i pierwszymi adresatami byli (i nadal są) Uczniowie tej szkoły.

Jako nazwę i zarazem domenę, wybrano biblijne słowo κήρυγμα oznaczające w Nowym Testamencie głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie. W ten sposób został także określony charakter tego serwisu.

Wśród wielu różnych nurtów, katecheza kerygmatyczna to taka, która skupia się przede wszystkim na przekazie treści orędzia ewangelicznego. W przeciwieństwie do wcześniejszych kierunków, które opowiadały się za „jednorodnością realizacji katechezy, katecheza kerygmatyczna chętnie posługuje się ich wielością… Raczej nie widzi się w niej wyczerpujących analiz, ale ujęcie syntetyczne, pobudzenie do refleksji, nakłanianie do wyboru i podtrzymywanie decyzji” (T.Panuś, Główne kierunki katechetyczne XX wieku).

Pierwsza wersja serwisu – napisana w "htm" – była podręcznym zbiorem odnośników do istniejących już wtedy stron katolickich. Dość szybko pojawiły się działy autorskie: "Modlitwa" (z tekstem Ojcze nasz w różnych językowych), "Ku refleksji", "Biblia", "Niedziela" (czytania niedzielne), "Małżeństwo" (Księga IV KPK) i inne…

 

2010

 Wersja PHP i MySQLKerygma - katecheza w Sieci

2013

Nowa – tym razem CMS’owska – szata serwisu!

W wigilię Uroczystości św. Józefa opublikowaliśmy nową odsłonę serwisu „Kerygma – katecheza w Sieci”.

Mówiąc szczerze to na razie tylko jego część. Zrobiliśmy to po cichu i z wielką pokorą, mając w pamięci niedoszły do skutku (a zapowiadany hucznie) początek planowany na wrzesień ubiegłego roku. Nie chcąc powielać starych błędów zaczynamy od treści, a na formę (używają arystotelesowskich określeń) - przyjdzie czas później. Tymczasowy szablon wypożyczyliśmy z naszej strony parafialnej.

Dziękuję serdecznie Redakcji oraz "Chwilowym Współpracownikom" (wiem, jak to jest z wolnym czasem). Szczególne wyrazy uznania dla Nowodworskich Studentów, którzy po przygodzie z zagranicznymi stypendiami wrócili na swoje krakowskie uczelnie i do Redakcji - jak za dobrych szkolnych czasów:)

Wielką pomoc (na różnych polach) otrzymaliśmy także od wspólnoty osób dorosłych, którzy stworzyli i trwają w Liturgicznym Kręgu Biblijnym Parafii Wszystkich Świętych.

Szczególną okazją, która zmobilizowała nas ostatecznie do otwarcia nowej wersji Kerygmy jest tegoroczna Uroczystość św. Józefa. To bardzo ważny moment dla Kościoła powszechnego - nasz papież Franciszek wybrał ten dzień na inaugurację swego pontyfikat. Modlimy się w Jego intencji i w intencji Kościoła, któremu przewodzi i który będzie odnawiał. My – oczywiście zachowując pokorną proporcję – chcemy zacząć odnawiać i unowocześniać naszą trzynastoletnią już stronę internetową.

Dotychczasowy serwis zmienia miejsce na nieco starszy adres www.old.kerygma.pl, ale będzie nadal przez jakiś czas jeszcze aktualizowany.

Proszę o wyrozumiałość w tym przejściowym okresie i oczywiście o dalszą współpracę.

ks. Adam

Wigilia Uroczystości św. Józefa, 18 marca 2013 roku

Facebook