• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2017:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2018:   IIIIII – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Dzieło Biblijne

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

30 kwietnia – 6 maja 2017 roku

Tydzień Biblijny jest organizowany przez Stowarzyszenie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Jego pomysł zrodził się po Roku św. Pawła oraz Synodzie Biskupów w Rzymie (2008), poświęconego słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła.

Dzieło Biblijne

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

30 kwietnia – 6 maja 2017 roku

Tydzień Biblijny jest organizowany przez Stowarzyszenie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Jego pomysł zrodził się po Roku św. Pawła oraz Synodzie Biskupów w Rzymie (2008), poświęconego słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła.

2017

Tydzień Biblijny 2017

IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny

30 kwietnia – 6 maja 2017 roku

 

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu !"
Mk 16,15

2016

Tydzień Biblijny 2016

VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

10 – 16 kwietnia 2016 roku

 

"Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa."
por. Dz 19, 5

2015

Tydzień Biblijny 2015

VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

19 – 25 kwietnia 2015 roku

 

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię."
Mk 1, 15

2014

Tydzień Biblijny 2014

VI Ogólnopolski Tydzień Biblijny

4 – 10 maja 2014 roku

 

"Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat."
J 11, 27

Facebook

Statystyki

Serwis ogółem:

wczoraj:

dzisiaj:

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.