Drukuj
Kategoria: Ważne wydarzenia

Dzieło Biblijne

XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

18 – 24 kwietnia 2021 roku  

Tydzień Biblijny jest organizowany przez Stowarzyszenie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Jego pomysł zrodził się po Roku św. Pawła oraz Synodzie Biskupów w Rzymie (2008), poświęconego słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła.


XIII Tydzień Biblijny 2021

XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

18 – 24 kwietnia 2021 roku

 

Jam jest chleb życia.
Kto do Mnie przychodzi,
nie będzie łaknął;
a kto we Mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie.
J 6, 35


Tydzień Biblijny 2019

XI Ogólnopolski Tydzień Biblijny

5 – 12 maja 2019 roku

 

"Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego!"
1 P 1, 12


Tydzień Biblijny 2018

X Tydzień Biblijny i II Narodowe Czytanie Pisma Świętego

15 – 22 kwietnia 2018 roku

"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"

W dniach 15-22 kwietnia 2018 roku przeżywamy X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31). Do wszystkich parafii w Polsce został przesłany "Przegląd biblijny", zawierający materiały na tydzień biblijny (rozważania, homilie, katechezy biblijne, materiały do spotkań w grupach, Drogę Światła, itd), a także plakaty,materiały do lektury Listu do Rzymian, sigla biblijne do rozdania na zakończenie Mszy św. oraz książka "Polska miłością wskrzeszona", zawierająca rozważania oraz antologię tekstów biblijnych i poetyckich.

W kontekście obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości we wszystkich kościołach naszego kraju w dniu 15 kwietnia 2018 roku przeżywamy II Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod patronatem honorowym Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, i Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mateusza Morawieckiego. Przedmiotem lektury jest List św. Pawła apostoła do Rzymian. Uroczysta celebracja pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – z udziałem najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej – ma miejsce w katedrze na Wawelu. Jest w całości transmitowana na żywo w TVP 1 o godz.10.00. Mamy żywą nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku również Ojciec Święty Franciszek po modlitwie „Regina Coeli” skieruje do Polaków słowa pasterskiej zachęty nie tylko do osobistej, ale i wspólnotowej lektury Pisma Świętego.

W Niedzielę Biblijną, która jest równocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego, każdy z nas po Komunii św. otrzyma wyjątkowy dar. Będzie to Chleb życia pod postacią fragmentu Pisma Świętego. Z przygotowanych koszyczków – po krótkiej osobistej modlitwie – weźmiemy kartkę z zaznaczonymi wersetami Listu do Rzymian i Księgi Psalmów. Po powrocie do domu otwórzmy rodzinne Pismo Święte i każdy w najgłębszym skupieniu i powadze niech odczyta sobie otrzymany dzisiaj tekst. Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia – przez cały rok. Zaznaczmy go sobie. Niech będzie dla nas światłem i mocą na drodze naszego osobistego i narodowego życia przez wszystkie dni aż do następnej Niedzieli Biblijnej.


Tydzień Biblijny 2017

IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny

30 kwietnia – 6 maja 2017 roku

 

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!"
Mk 16,15


Tydzień Biblijny 2016

VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

10 – 16 kwietnia 2016 roku

 

"Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa."
por. Dz 19, 5


Tydzień Biblijny 2015

VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

19 – 25 kwietnia 2015 roku

 

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię."
Mk 1, 15


Tydzień Biblijny 2014

VI Ogólnopolski Tydzień Biblijny

4 – 10 maja 2014 roku

 

"Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat."
J 11, 27