• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2020:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2021:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Wrzesień A.D. 2021

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

1.09

Wspomnienie bł. Bronisławy (XIII w.)

Wspomnienie św. Idziego (VIII w.)

Dzień Dziękczynienia za Świat Stworzony (na podstawie decyzji papieża Franciszka)

22. tydzień zwykły

2.09

Dzień powszedni

I czwartek miesiąca

22. tydzień zwykły

3.09

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego (VI/VII w.)

I piątek miesiąca — Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa »

22. tydzień zwykły

4.09

Wspomnienie bł. Stelli Mardosiewicz i Towarzyszek (XIX/XX w.)

I sobota miesiąca — Litania Loretańska do Matki Bożej »

22. tydzień zwykły

5.09

XXIII Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty (XX w.)

I niedziela miesiąca

23. tydzień zwykły

6.09

Dzień powszedni

23. tydzień zwykły

7.09

Wspomnienie bł. Melchiora Grodzieckiego (XVI/XVII w.)

23. tydzień zwykły

8.09

Święto Narodzenia NMP (Matki Bożej Siewnej)

23. tydzień zwykły

9.09

Wspomnienie bł. Anieli Salawy (XIX/XX w.)

Wspomnienie św. Piotra Klawera (XVI/XVII w.)

23. tydzień zwykły

10.09

Dzień powszedni

22. tydzień zwykły

11.09

Dzień powszedni

23. tydzień zwykły

12.09

XXIV Niedziela zwykła

Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

Wspomnienie św. Gwidona z Anderlechtu (X/XI w.)

X Tydzień Wychowania

29. Pielgrzymka Rodzin do Kalwa­rii Zebrzydowskiej

24. tydzień zwykły

13.09

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma (IV/V w.)

V Nabożeństwo fatimskie

24. tydzień zwykły

14.09

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (od V w.)

24. tydzień zwykły

15.09

Wspomnienie NMP Bolesnej

24. tydzień zwykły

16.09

Wspomnienie św. męczenników Korneliusza i Cypriana (III w.)

24. tydzień zwykły

17.09

Wspomnienie św. Roberta Bellarmina (XVI/XVII w.)

Wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (XIX w.)

Wspomnienie św. Lamberta z Maastricht, męczennika (XVII w.)

24. tydzień zwykły

18.09

Święto św. Stanisława Kostki (XVI w.)

24. tydzień zwykły

19.09

XXV Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Januarego (III w.)

Wspomnienie Matki Bożej z La Salette

54. Dzień Środków Społecznego Przekazu (w Polsce)

25. tydzień zwykły

20.09

Wspomnienie św. męczenników Andrzeja, Pawła i Towarzyszy (XIX w.)

Wspomnienie św. Eustachego (I/II w.)

25. tydzień zwykły

21.09

Święto św. Mateusza (I w.)

25. tydzień zwykły

22.09

Wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej (XIX/XX w.)

25. tydzień zwykły

23.09

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny (XIX/XX w.)

25. tydzień zwykły

24.09

Wspomnienie św. Tekli (I w.)

Wspomnienie bł. Kolumby Gabriel (XIX/XX w.)

Wspomnienie NMP od Wykupu Niewolników (Matki Wolności)

25. tydzień zwykły

25.09

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa (XV/XVI w.)

25. tydzień zwykły

26.09

XXVI Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Kosmy i Damiana (III w.)

Wspomnienie św. Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy (XVII w.)

Wspomnienie św. Pawła VI (1897–1978)

25. tydzień zwykły

27.09

Wspomnienie św. Wincentego à Paulo (XVI/XVII w.)

26. tydzień zwykły

28.09

Wspomnienie św. Wacława (X w.)

26. tydzień zwykły

29.09

Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

26. tydzień zwykły

30.09

Wspomnienie św. Hieronima (IV/V w.)

26. tydzień zwykły

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.