• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Kraków 2016
  Kraków 2016
 • People to People

   

   

   

   

  Ludzie dla ludzi,
  modlitwa za modlitwę.

Aktualne...

Pismo Święte

Papirus Rylands

Papirus Rylands'a jest jednym z najstarszych fragmentów Nowego Testamentu.

Więcej o Biblii »

Liturgia

Ostatnia Wieczerza

Eucharystia to uobecnienie zbawczego dzieła Jezusa, czyli tego, co wydarzyło się w Wielki Czwartek, Piątek i Wielką Noc zmartwychwstania.

Niedziela »

Katechizm

Katechizm

Podstawowy "podręcznik" wiary dla starszych i młodszych. Chcesz poznać treść wiary – czytaj!

Fragmenty »

Szkoła

I LOSłowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo".

Katecheza szkolna »

Codzienne życie miłością

Katecheza (III/7): Wspomaganie codziennego życie miłością

 

Nasze życie może być kiczem, chłamem, może być jak płyta, która nie nadaje się do posłuchania, bluzka, którą lepiej schować do szafy, bo nie nadaje się do noszenia, jak zepsuty telefon komórkowy, który tylko można wyrzucić…

Aby moje życie było udane potrzebuję…

kolejność losowa :)

 • dobrego zdrowia
 • pieniędzy
 • szacunku ze strony innych ludzi
 • dobrego wykształcenia
 • komputera
 • przyjaciół
 • oparcia w Bogu
 • dobrego samochodu
 • mieć poczucie humoru
 • podróży
 • pewności siebie
 • rodziny
 • pasji
 • celu
 • natury
 • wiary
 • wygodnej willi
 • życia na luzie
 • duchowych przeżyć
 • udanej rodziny
 • życia z czystym sumieniem
 • powodzenia w miłości
 • żyć w przyjaźni z Bogiem
 • rządzić innymi
 • być odpornym na stres

Recepta św. Pawła na szczęśliwe życie

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje…

1Kor 13,1-13

Miłość istotą chrześcijaństwa

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, "objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi". To jest ów – jeśli tak wolno się wyrazić – ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo!

Jan Paweł II, encyklika Redemptor hominis (1979), 10.

Sens życia – Sąd Ostateczny (Mt 25,31-46)

Jezus nie wzywa nas do wielkich czynów ponad nasze siły. Zachęca nas do pełnienia drobnych czynów miłości. Czasem wystarczy podać kromkę chleba, zrobić herbatę, uśmiechnąć się… Pełnienie dobrych uczynków na co dzień prowadzi nas do świętości.
"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili." Każda posługa wobec drugiego człowieka powinna być realizacją przykazania miłości w praktyce. Do czynów miłości jesteśmy powołani bez względu na drogę, którą kroczymy w życiu.

Bibliografia
Ku refleksji…

B.Ferrero, Oblicze Chrystusa
Film Podaj dalej (dramat, USA, 2000) – opowieść o chłopcu, który chciał zmienić świat.
("Podaj dalej" = zrób coś dobrego dla innych.)
AUDIO: 1Kor 13

Biblioteczka

Biblia * Ewangelia * ILG * iBreviary * KKK * Watykan * Archidiecezja * Parafia * Miłosierdzie * JP2 * Franciszkańska * Opoka * Wiara * Katolik * KAI * Bosko * Top * Katecheza * Nowodworek * Wiki * Kraków2016 * W siodle

Statystyki

wczoraj: * dzisiaj:

serwis ogółem:

Analiza oglądalności witryny

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.