Drukuj
Kategoria: KKK I – Wyznanie wiary

KKK

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Część I – Wyznanie wiary

KKK 26 – 1065   ◊   YC 1 – 165

Dział pierwszy: "Wierzę" – "wierzymy"

Człowiek jest "otwarty" na Boga (27-30)

Drogi prowadzące do poznania Boga (31-49)

Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi (50-53)

Urząd Nauczycielski Kościoła (85-87)

Natchnienie i prawda Pisma Świętego (105-108)

Wiara i rozum (156-159)

Symbole wiary (185-197)

Dział drugi: Wyznanie wiary chrześcijańskiej

Stwórca (279-324)

Aniołowie (328-336)

Świat widzialny (337-354)

Upadek (385-421)

Wierzę w Jezusa Chrystusa (423-478)

Syn Boży stał się człowiekiem (456-463)

Niepokalane Poczęcie (490-493)

Boskie macierzyństwo Maryi (495)

Misteria dziecięctwa Jezusa – Przygotowania (522-524)

Misterium Bożego Narodzenia (525-526)

Misteria dziecięctwa Jezusa (527-530)

Odkupieńcza śmierć Chrystusa (599-605)

Sens i znaczenie zbawcze Zmartwychwstania (651-658)

Jezus wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga (659-667)

Jan – Poprzednik, Prorok i Chrzciciel (717-720)

Kościół jest powszechny (830-856)

Hierarchiczna struktura Kościoła (874-896)