Drukuj
Kategoria: Katecheza w klasie I

Liturgia sakramentu bierzmowania

Katecheza (I/6): Wspomaganie realizacji chrześcijańskich zadań

Bierzmowanie…

…jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Świętego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.

Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. w ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na "boisko życia". Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego pomoc. Nie doznamy od niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać.

[YC 203]

Z liturgii sakramentu:

Pragniemy,
aby Duch Święty, którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad.

 

Biskup: N., przyjmij, znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany: Amen.
Biskup: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim.

Obrzędy sakramentu bierzmowania »