Drukuj
Kategoria: Katecheza w klasie I

Wierzę słowu Bożemu

11. Wspomaganie wiary słowu Boga

Rola słowa w naszym życiu

  1. komunikacje pomiędzy osobami
  2. nośnik informacji

Przez analogię mówimy także, iż słowo Boże łączy ludzi z Bogiem i między sobą oraz jest nośnikiem prawd pomocnych do osiągnięcia szczęścia tu na ziemi i zbawienia w wieczności.

Dialogiczny charakter słowa Bożego:

"Schemat" dialogu (spotkania) Boga z człowiekiem

Na podstawie np. Iz 6,1-8

  1. inicjatywa Boga
  2. odpowiedź człowieka
  3. cel wezwania (wola Boża)
  4. obawy (wątpienie) człowieka
  5. znak, szczególne działanie Boga
  6. powtórna odpowiedź człowieka
  7. obietnica i zobowiązania

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 108

108 Wiara chrześcijańska nie jest jednak "religią Księgi". Chrześcijaństwo jest religią "Słowa" Bożego: "Słowa nie spisanego, lecz Słowa Wcielonego i żywego". Aby słowa Pisma świętego nie pozostawały martwą literą, trzeba, by Chrystus, wieczne Słowo Boga żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy "rozumieli Pisma".

Modlitwa

"Aby ludzie czytali księgi wasze,
(…)
Rozdawali jak chleb,
Powtarzali głośno i w milczeniu
Niezliczoną ilość razy
(…)
Aby te księgi były nie tylko w ich domach,
ale były przede wszystkim ich domem
Ich schronieniem,
Ich tarczą,
Ich mieczem.
I celem ich drogi."

Roman Brandstaetter