Drukuj
Kategoria: Katecheza w klasie II

Życzliwość Pana Boga

18. Odkrywanie znaków życzliwości Boga

Bóg kocha człowieka, a Jego życzliwość…

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 50-53 »

214 (…) We wszystkich swych dziełach Bóg pokazuje swoją życzliwość, dobroć, łaskę, miłość, ale także swoją wiarygodność, stałość, wierność, prawdę.

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 302-324 »

321 Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu.

Zadanie domowe

Dlaczego chrześcijanie wierzą, że "Bóg jest miłością" (por. 1J 4,7-5,3)?
- studium porównawcze z innymi religiami.

Ku refleksji

Jaki jest Twój obraz Boga? Czy konfrontujesz go z Biblią