Drukuj
Kategoria: Katecheza w klasie II

Człowiek odpowiada Bogu wiarą

19. Motywowanie odpowiedzi Bogu wiarą

Cnoty teologiczne:

wiara → poznanie

nadzieja → spełnienie

miłość → trwa i buduje

Przyczyny trudności wiary:

 

Religia

– jest to relacja człowieka i danej społeczności do sacrum (Boga, bóstwa, absolutu), od którego człowiek czuje się zależny, co wyraża się w kulcie, moralności, różnych formach poddania i identyfikacji.

K.Kościelniak, Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata, 13.

Mówiąc o religiach rozróżniamy te, w których człowiek swoim własnym wysiłkiem - umysłowym jak i emocjonalnym - stara się dotrzeć do sfery sacrum.
Są także religie, które stanowią odpowiedź człowieka na uprzednie objawienie się Boga, czyli wiara jest tu odpowiedzią na Boże powołanie.