Drukuj
Kategoria: Katecheza w klasie II

Chrześcijańska wizja świata

37. Poznawanie chrześcijańskiej wizji świata

Świat to:

Ludzie; wojny; media; duża kula; to co wokół nas; miejsce gdzie żyjemy; dzieło Stwórcy; środowisko życia; droga do doskonałości; historie; wyzwolenie od zła; tam gdzie są przyjaciele…

Różne "definicje" świata:


Świat należy do rzeczywistości najbardziej pierwotnych i tajemniczych. Dlatego też napotykamy cały szereg trudności w formułowaniu jego ścisłej definicji i określeń na gruncie teologiczno-antropologicznym. Odwołujemy się raczej do wspólnej wszystkim intuicji, którą następnie weryfikujemy poprzez odpowiednią refleksję krytyczną.

Dla chrześcijanina świat jest miejscem i drogą do spotkania z Bogiem. Życie w świecie widzialnym umożliwia realizację przykazania miłości oraz pomnażanie dobra, prawdy i piękna.

Nauczanie Soboru Watykańskiego II

Sobór ma przed oczyma świat ludzi, czyli całą rodzinę ludzką wraz z tym wszystkim, wśród czego ona żyje; świat, będący widownią historii rodzaju ludzkiego, naznaczony pomnikami jego wysiłków, klęsk i zwycięstw; świat, który - jak wierzą chrześcijanie - z miłości Stwórcy powołany do bytu i zachowywany, popadł wprawdzie w niewolę grzechu, lecz został wyzwolony przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, po złamaniu potęgi Złego, by wedle zamysłu Bożego doznał przemiany i doszedł do pełni doskonałości.

Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes (KDK 2).

 

W soborowym określeniu świata możemy wyróżnić trzy płaszczyzny:

  1. strukturalno-społeczną (świat = społeczność ludzi),
  2. działaniowo-historyczną (świat = dzieje doczesne),
  3. zbawczą (świat = dzieje zbawienia).

Świat jest tu rozumiany antropologicznie - jako ludzkość w aspekcie społecznym, dziejowym i zbawczym. Nie wykluczając kosmosu i całego materialnego tła egzystencji człowieka, rzeczywistość ludzka jest tym szczytem, z którego ojcowie soborowi patrzą na wszystko, co świat stanowi.

 

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 280-299 »

280 Stworzenie jest podstawą wszystkich zbawczych zamysłów Bożych, początkiem historii zbawienia, osiągającym punkt kulminacyjny w Chrystusie. (…)

295 (…) Bóg stworzył świat według swej mądrości. Świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku. Wierzymy, że pochodzi z wolnej woli Boga, który chciał dać stworzeniom uczestnictwo w swoim bycie, w swojej mądrości i dobroci.

299 Ponieważ Bóg stwarza w sposób mądry, stworzenie jest uporządkowane: Tyś wszystko urządził według miary i liczby, i wagi (Mdr 11,20). Świat, stworzony w wiecznym Słowie i przez wieczne Słowo, będące obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1,15), jest przeznaczony i ofiarowany dla człowieka, będącego obrazem Boga, wezwanego do osobowej relacji z Bogiem. (…) Stworzenie jest więc chciane przez Boga jako dar skierowany do człowieka, jako dziedzictwo, które jest przeznaczone dla niego i powierzone mu.


Pieśni o stworzeniu (Cantico delle creature)

Pochwalony bądź, Panie,
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem słońcem,
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz,
Ono jest piękne i promieniste,
A przez swój blask
Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy…
Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę wodę,
Która jest wielce pożyteczna
I pokorna, i cenna, i czysta…
Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę - matkę ziemię,
Która nas żywi i chowa,
I rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła…
Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu
I składajcie Mu dzięki,
I służcie Mu
Z wielką pokorą

św. Franciszek z Asyżu (+1226) »