• Adwent – czas radosnego oczekiwania :)

 • 30.11 rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski

 • Adwent

  Roráte caéli désuper,
  et núbes plúant jústum.

  Ne irascáris Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: ecce cívitas Sáncti fácta est desérta: Síon desérta fácta est: Jerúsalem desoláta est: dómus sanctificatiónis túæ et glóriæ túæ, ubi laudavérunt te pátres nóstri.

 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Kraków 2016
  Kraków 2016
 • People to People

   

   

   

   

  Ludzie dla ludzi,
  modlitwa za modlitwę.

Tycjan, Chrystus i Dobry Łotr

św. Dobry Łotr (św. Dyzma)

26 marca – wspomnienie dodatkowe

Ukrzyżowany wraz ze Zbawicielem uwierzył w Niego, nawrócił się i otrzymał przebaczenie oraz obietnicę raju. Krzyż, który dla pogan był zgorszeniem, jemu przyniósł zbawieni

św. Dobry Łotr - Dyzma

Z Ewangelii (Łk 23,39-43)

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

 

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, † pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra * i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

INFO strony

wczoraj: * dzisiaj:

serwis ogółem:

Analiza oglądalności witryny


Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.

Kalendarzyk 2014

Kalendarzyk