• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

SDM

Kraków 2016

XXXI Światowe Dni Młodzieży

Kraków, 26 – 31 lipca 2016 roku

Posłuchajmy uważnie papieża Franciszka i wykorzystajmy ten błogosławiony czas! Oczywiście niech u podstaw ostatnich przygotowań i przeżycia TEGO SZCZEGÓLNEGO WYDARZENIA będzie nasza wspólnotowa i osobista modlitwa, powierzająca Panu Bogu ŚDM.

 

Tematy szczegółowe:

XXXI Światowe Dni Młodzieży

ŚDM w Krakowie

Facebook