Drukuj
Kategoria: Uroczystości i święta

św. Klemens Maria Hofbauer

św. Klemens Maria Hofbauer, prezbiter

15 marca – wspomnienie dodatkowe

Klemens Maria Hofbauer urodził się w Tasowicach, na Morawach, 26 grudnia 1751 roku. Jako młodzieniec wyuczył się zawodu piekarza, lecz odczuwając powołanie do wyższych rzeczy, rozpoczął studia. Przyjęty w Rzymie do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i wyświęcony na kapłana, wysłany został do krajów Europy Północnej. Założył w Warszawie w 1787 roku pierwszy dom swego Zgromadzenia poza Italią i z wielkim pożytkiem ludu pełnił kapłańskie i misjonarskie posługiwanie. Doświadczony wielkimi i licznymi przeciwnościami, musiał opuścić Warszawę i udał się do Wiednia (1808 r.), gdzie przez dwanaście lat oddawał się wytężonej pracy dla chwały Bożej. Zasnął w Panu 15 marca 1820 roku. Wsławiony cudami, zaliczony został w poczet błogosławionych przez Leona XIII w dniu 29.01.1888 roku. Gdy nowe znaki potwierdzały jego świętość, 20.05.1909 został kanonizowany przez św. Piusa X.

Modlitwa

Najłaskawszy Boże, Ty obdarzyłeś świętego Klemensa niezwykłą gorliwością apostolską, † spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem byli zwiastunami królestwa Twojej łaski przez żywą wiarę * i postępowali drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.