Drukuj
Kategoria: Uroczystości i święta

Chrystus w domu Marty i Marii

św. Marta z Betanii

29 lipca – wspomnienie

Marta była siostrą Marii i Łazarza; w Betanii gościnnie przyjmowała Chrystusa i chętnie Mu usługiwała (Łk 10,38-42), a swoimi modlitwami wyjednała wskrzeszenie z martwych swojego brata (J 11,1-44).

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn przyjął gościnę w domu świętej Marty, † spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy z wiarą usługując Chrystusowi w naszych braciach * zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.