Drukuj
Kategoria: Uroczystości i święta

Ruiny bazyliki św. Symeona Słupnika

św. Szymon Słupnik Starszy

27 września – wspomnienie dodatkowe

Szymon (lub Symeon) Słupnik Starszy (prawosławni: Antiocheński) urodził się w końcu IV wieku w licznej, pasterskiej rodzinie w Sis na pograniczu Cylicji i Syrii (dzisiejsze Kozan w Turcji) w pobliżu Antiochii Syryjskiej. W krótkim czasie całą rodzinę zabrała śmierć. Osamotniony, trzynastoletni Symeon sprzedał cały majątek, a pieniądze rozdał ubogim, sam zaś przystąpił do eremitów w Teleda. Po krótkim czasie odszedł stamtąd pragnąc zostać pustelnikiem. Był pierwszym który obrał ten szczególny sposób ascezy wiodąc życie na słupie.

W pobliżu Antiochii Syryjskiej zbudował kamienny słup (początkowo wysokości ok. 3 m, który następnie podwyższano aż do ostatecznej jego wysokości ok. 18 m), na którym umieścił platformę o powierzchni ok. 4 m². Przebywał na niej blisko 40 lat, tam modlił się, wygłaszał kazania oraz rozmawiał z odwiedzającymi go tłumami ludzi. Zmarł 28.08.459 roku.

Wkrótce po jego śmieci, niedaleko Aleppo w Syrii (arab. Qala'at Samaan), zbudowano bazylikę ku jego czci. W czasie obecnego konfliktu syryjskiego, w dniu 28.05.2015, kościół został zajęty przez koalicję wojsk kurdyjskich (YPG/YPJ).

 

27.09 przypada także wspomnienie św. Wincentego à Paulo (XVI/XVII w.).