Drukuj
Kategoria: Uroczystości i święta

św. Andrzej Kim Tae-gŏn

św. Andrzej Kim Taegon, kapłan; Paweł Chong Hasang i Towarzysze, męczennicy

20 września – wspomnienie

Z początkiem XVII wieku świeccy chrześcijanie zanieśli wiarę chrześcijańską do Korei. Dopiero w roku 1836 przybyli misjonarze z Francji. Wybuchły krwawe prześladowania, w których 103 męczenników oddało życie za wiarę, między nimi Andrzej Kim Tae-gŏn, pierwszy kapłan koreański oraz Paweł Chŏng Ha-sang, wybitny apostoł świecki.

Modlitwa

Boże, Stwórco i Zbawicielu wszystkich narodów, † Ty wezwałeś do wiary naród koreański i umocniłeś go przez chwalebne męczeństwo świętych Andrzeja, Pawła i Towarzyszy, * spraw, abyśmy za ich przykładem i wstawiennictwem aż do śmierci trwali w Twojej nauce. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

"Męczennicy z sosnowego wzgórza", GN 32/10.08.2014, s. 27-29.