Drukuj
Kategoria: Uroczystości i święta

św. Alojzy Orione

św. Alojzy Jan Orione

12 marca – wspomnienie dodatkowe

Alojzy Jan Orione (1872-1940), założyciel zgromadzenia Małego Dzieła Boskiej Opatrzności (orionistów).

Modlitwa

Ojcze nieskończonego miłosierdzia, Ty dozwoliłeś, aby święty Alojzy Orione, kapłan, służył Chrystusowi, Twojemu Synowi, wśród młodzieży oraz w osobach chorych; † udziel i nam łaski pełnienia uczynków miłosierdzia * oraz codziennego doświadczania Twej serdecznej miłości Ojca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.