• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

bł. John Henry Newman

św. Jan Henryk Newman

9 października – wspomnienie dodatkowe

John Henry Newman (1801-1890) – angielski kardynał, filozof, teolog, pisarz, konwertyta, filipin, najwybitniejszy przywódca anglokatolicyzmu, jeden z liderów Ruchu Oksfordzkiego. Benedykt XVI wyniósł go na ołtarze 19.09.2010 roku w Birmingham. Kanonizowany 13.10.2019 roku.

Dzisiaj przypadają także wspomnienia: bł. Wincentego Kadłubka, św. Dionizego i Towarzyszy oraz św. Jana Leonardiego.

Facebook