• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Paweł od Krzyża

św. Paweł od Krzyża, prezbiter

19 października – wspomnienie dowolne

Paweł urodził się w mieście Ovada w Piemoncie w roku 1694. W młodości pomagał swojemu ojcu w kupiectwie, ale powodowany pragnieniem doskonałości, pozostawił wszystko i oddał się służbie ubogich i chorych, wspomagany przez tych, którzy się do niego przyłączyli. Zostawszy kapłanem, poświęcił się pracy rekolekcyjnej i prowadził równocześnie życie pokutnicze. Założyciel Zgromadzenia Pasjonistów (Zgromadzenie Męki Pańskiej). Zmarł w Rzymie 18 października 1775 roku.

Dzisiaj przypadają także wspomnienia: św. Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues'a oraz bł. Jerzego Popiełuszki.

Modlitwa

Boże, Ty dałeś Świętemu Pawłowi, prezbiterowi, niezwykłą miłość Krzyża, † niech on nam wyprosi Twoją łaskę, * abyśmy pobudzeni jego przykładem dźwigali nasz krzyż odważnie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook