Drukuj
Kategoria: Uroczystości i święta

bł. Jan Soreth

bł. Jan Soreth, prezbiter

28 lipca – wspomnienie dodatkowe

Jan Soreth urodził się w Normandii w 1394 roku. Jako młodzieniec wstąpił do zakonu karmelitańskiego i złożył śluby zakonne. Był magistrem teologii oraz rektorem studiów w Paryżu. Został także prowincjałem prowincji francuskiej. W roku 1451 wybrano go na przełożonego generalnego zakonu; urząd ten pełnił aż do śmierci. Odnowił życie zakonne. W jednym ze swoich dzieł wspaniale objaśnił Regułę karmelitańską. W 1462 roku poprawił konstytucje i wydał je drukiem. Przyczynił się do powstania żeńskiej gałęzi zakonu oraz uformowania Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego. Zmarł w opinii świętości w wieku 77 lat 25 lipca 1471 roku w Angers (zachodnia Francja). Beatyfikował go papież Pius IX w roku 1866.

Modlitwa

Panie, niech wstawia się za nami błogosławiony Jan, † który jako odnowiciel życia zakonnego umocnił Zakon Karmelitanek; * przez jego zasługi dozwól nam coraz wierniej naśladować Chrystusa i Jego Matkę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

28.07 przypada także wspomnienie św. Sarbeliusza Makhlufa (XIX w.).