• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Jakub z Marchii

św. Jakub z Marchii, prezbiter

28 listopada – wspomnienie w zakonach franciszkańskich

Jakub (Giacomo della Marca) urodził się w Monteprandone w 1394r. Początkowo myślał o karierze prawnika i w tym kierunku odbywał studia w Perugii, które ukończył chwalebnie. Niebawem wstępuje do Zakonu Braci Mniejszych, studiuje teologię i zostaje kapłanem. Od tej pory całe swe życie poświęca na pracę kaznodziejską. Jako gorliwy misjonarz przewędrował prawie całe Włochy i Europę, szerząc gorliwie kult Najświętszego Imienia Jezus. Występował w charakterze legata Stolicy Apostolskiej i w jej imieniu przeprowadzał rozmowy z błędnowiercami dla pojednania ich z Chrystusem i Kościołem. Zmarł w Neapolu w 1476r.

Modlitwa

Boże, Ty uczyniłeś świętego Jakuba znakomitym głosicielem Ewangelii dla zbawienia dusz i sprowadzenia grzeszników na drogę cnoty; spraw łaskawie, abyśmy za jego wstawiennictwem oczyszczeni z wszelkich win osiągnęli życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook