Drukuj
Kategoria: Uroczystości i święta

św. Piotr Kanizjusz

św. Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościoła

21 grudnia – wspomnienie dowolne

Urodził się w 1521 r. w Nijmegen (Holandia). Studiował w Kolonii, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, święcenia kapłańskie otrzymał w 1546r. Przydzielony do prowincji niemieckiej, mężnie bronił i umacniał wiarę katolicką przez swoje pisma i kaznodziejstwo. Wśród jego licznych dzieł na pierwsze miejsce wybija się Katechizm. Zmarł we Fryburgu szwajcarskim w 1597r.

Modlitwa

Boże, Ty dla obrony katolickiej wiary obdarzyłeś męstwem i wiedzą świętego Piotra Kanizjusza, kapłana spraw, za jego wstawiennictwem, aby szukający prawdy z radością znajdowali Ciebie, a wierzący trwali przy Twoim Kościele. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.