Drukuj
Kategoria: Wspólne tematy

Podstawowe prawdy wiary

Powtórzenie prawd zawartych w "Małym Katechizmie"

 

SZEŚĆ PRAWD WIARY

1. Jest jeden Bóg.

Bóg jest najwyższą wartością. Wielkość człowieka wierzącego polega na tym, iż buduje on swoje życie na Bogu, który obdarzył go wolnością.

"Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu to wszystko jest na swoim miejscu" (przysłowie ludowe)

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze.

Sprawiedliwość Boża. Do "wymierzania" sprawiedliwości Bóg ma wieczność. Cierpienie jest konsekwencją grzechu, ale nie można wiązać cierpienia konkretnego człowieka z jego grzechami. Prawda o Bożym miłosierdziu.

3. Są trzy Osoby Boże: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Tajemnica Trójcy Świętej jest niezrozumiała przez ludzki umysł, czyli nie przez niego wymyślona.

"Boże jesteś jak słońce, promieniem jest Twój Syn, a Duch Święty ciepłem i światłem
więc w Trójcy chwalimy Cię."
(Piosenka dla dzieci)

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Fundamentem chrześcijaństwa jest wiara w zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

Życie człowieka nie ogranicza się do świata widzialnego. Człowiek przekracza materialne ograniczenia.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Łaska to pomoc Boża. Jest ona konieczna do osiągnięcia zbawienia. Nie jest jednak przymusem, stąd wynika potrzeba współpracy ze strony człowieka.

"Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak też martwa jest wiara bez uczynków." (Jk 2,26)