• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Biskup – sługa Ewangelii

Jubileusz święceń biskupich ks. kard. Franciszka Macharskiego

Sakrament kapłaństwa:

 • diakon
 • prezbiter ("ksiądz")
 • biskup

Struktura władzy w Kościele:

papież -> biskup (diecezja) -> proboszcz (parafia)

Tytuły honorowe:

kanonik, prałat, infułat, prymas...

Kardynał

to biskup mający prawo udziału w konklawe i wyboru papieża.

Insygnia biskupie:

Mitra, pastorał i pierścień.


Ksiądz kardynał Franciszek Macharski

urodził się 20 maja 1927r. w Krakowie. W 1945r. wstąpił do krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, jednocześnie rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2 kwietnia 1950r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Adama Stefana Sapiehy. Ponieważ władze komunistyczne nie zezwoliły mu po uzyskaniu święceń i ukończeniu studiów na UJ na wyjazd na studia zagraniczne, do 1956 r. był wikariuszem w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Kozach koło Bielska. W latach 1956-1961 studiował teologię pastoralną na uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), uzyskując tytuł doktora. W latach 1962-1978 był wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Od 1970 do 1978r. był rektorem seminarium. W 1977r. powołano go w skład Kapituły Krakowskiej.

30 grudnia 1978 r. Papież Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą krakowskim. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1979r. w Rzymie z rąk Ojca Świętego. Jako zawołanie biskupie wybrał słowa: "Jesu in Te confido" - "Jezu ufam Tobie."

30 czerwca 1979r. został Kardynałem Świętego Kościoła Rzymskiego. Jego kościołem tytularnym jest Bazylika św. Jana przy Bramie Łacińskiej w Rzymie. Jest członkiem kilku kongregacji watykańskich. Uczestniczył w pięciu Synodach Biskupów (m.in. w 1991r. poświęconemu Europie). Był wieloletnim wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, uczestniczy także czynnie w komisjach Episkopatu. Kilkakrotnie był mianowany legatem papieskim na ważne uroczystości religijne. Angażuje się w dialog ekumeniczny oraz międzyreligijny.

Od 1981r. sprawował funkcję Wielkiego Kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jest doktorem honoris causa sześciu uczelni m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, PAT, Adamson University oraz uniwersytetu w Manili. Uhonorowano go także wysokimi orderami polskimi i zagranicznymi. Spośród wyróżnień polskich ceni sobie szczególnie przyznany mu w 1998 r. przez dzieci Order Uśmiechu.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.