• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Papież

 • 03.09 – Wspomnienie św. Grzegorza I Wielkiego

  św. Grzegorz Wielki

  św. Grzegorz I Wielki, papież i doktor Kościoła

  3 września – wspomnienie

  Grzegorz urodził się w Rzymie około roku 540. Odbył karierę urzędniczą i został prefektem Rzymu. Obrał życie monastyczne, otrzymał święcenia diakona i był legatem papieskim w Konstantynopolu. Dnia 3 września 590 został wybrany papieżem. Był gorliwym pasterzem, opiekunem biednych i płodnym autorem dzieł teologicznych. Wysłał misjonarzy do Anglii. Zmarł w Rzymie 12 marca 604 roku.

 • 07.02 – Wspomnienie bł. Piusa IX

  bł. Pius IX

  bł. Pius IX, papież

  7 lutego – wspomnienie dowolne

  W życiu Piusa IX nade wszystko wybija się wierność Chrystusowi i męstwo w obronie Kościoła. Jako wielki czciciel Najświętszego Serca Jezusa, Pius IX ustalił specjalną uroczystość dla całego Kościoła, a w 1838 roku oddał świat pod opiekę Bożego Serca ogłosił także dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi (1854). W czasie zwołanego przez siebie I Soboru Watykańskiego ogłosił dogmat o nieomylności papieża w sprawach religijnych i moralnych, potępił też Kulturkampf w Niemczech.
  Pius IX zaprotestował przeciwko rosyjskiemu okrucieństwu w dławieniu powstania styczniowego w 1863. Wezwał cały Kościół katolicki na świecie do modlitw za Polskę.
  Jego pontyfikat był najdłuższy po św. Piotrze (ponad 31 lat). Błogosławionym został ogłoszony 3.09.2000 przez Jana Pawła II.

 • 09.11 – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

  Bazylika Laterańska

  Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

  9 listopada – święto

  Od XII wieku w tym dniu obchodzi się rocznicę poświęcenia bazyliki, którą cesarz Konstantyn Wielki wzniósł na Lateranie. Święto obchodzono początkowo tylko w Rzymie. Ponieważ bazylika na Lateranie jest "matką i głową wszystkich kościołów Miasta i Świata", święto rozszerzono na cały obrządek rzymski, jako znak miłości i jedności ze Stolicą Piotrową, która "przewodniczy związkowi miłości" (św. Ignacy Antiocheński, List do Rzymian).
  Pełna nazwa tej świątyni to: Papieska arcybazylika Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie. Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta i Świata.

 • 10.11 – Wspomnienie św. Leona Wielkiego

  św. Leon

  św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła

  10 listopada – wspomnienie

  Leon urodził się około roku 400. W roku 440 został wybrany papieżem. Wytrwale zwalczał błędy w wierze i zabiegał o jedność Kościoła. Bronił Rzymu przed najazdami barbarzyńców. Wdzięczna potomność nadała mu potomek Wielki. Zmarł 10 listopada 461 roku.

 • 11.10 – Wspomnienie św. Jana XXIII

  św. Jan XXIII

  św. Jan XXIII, papież

  11 października – wspomnienie

  Angelo Giuseppe Roncalli urodził się we wsi Sotto il Monte, w prowincji Bergamo we Włoszech 25.11.1881 roku. Mając 11 lat wstąpił do seminarium diecezjalnego, a następnie ukończył studia w rzymskim Seminarium Papieskim. W 1904 roku został wyświęcony na kapłana i pełnił obowiązki sekretarza biskupa Bergamo. W 1921 roku rozpoczął posługę w Stolicy Apostolskiej jako przewodniczący Rady Głównej Papieskiego Dzieła ds. Rozkrzewiania Wiary na terenie Italii; w roku 1925 został wizytatorem apostolskim, a następnie delegatem apostolskim w Bułgarii, a od 1935 r. w Turcji i Grecji.

 • 11.12 – Wspomnienie św. Damazego I, papieża

  św. Damazy I

  św. Damazy I, papież

  11 grudnia – wspomnienie dowolne

  Urodził się ok. 305 roku. Był z pochodzenia Hiszpanem. Należał do duchowieństwa Kościoła rzymskiego, którego biskupem został w 366 roku w czasach niezwykle burzliwych. Znany jest zwłaszcza z gorliwego rozkrzewiania kultu męczenników rzymskich. Uporządkował katakumby po zniszczeniach w okresie prześladowań chrześcijan, umieszczając tam epigramy nagrobne. Zwoływał synody dla zwalczania odstępstw od wiary; wkładał wiele trudu w głoszenie prawdziwej nauki Kościoła. Na jego polecenie św. Hieronim podjął się przekładu Pisma Świętego na łacinę. Zmarł w 384 roku.

 • 13.04 – Wspomnienie św. Marcina I

  św. Marcin I, papież i męczennik

  św. Marcin I, papież i męczennik

  13 kwietnia – wspomnienie dowolne

  Marcin urodził się w Todi, w Umbrii. Był kapłanem Kościoła rzymskiego, a w roku 649 został wybrany papieżem. W tym samym roku zwołał sobór, na którym zostali potępieni monoteleci. W roku 653 został uwięziony przez cesarza Konstantyna II i przewieziony do Konstantynopola. Wycierpiał wiele. Zmarł na wygnaniu w Chersonezie w roku 656.

 • 13.08 – Wspomnienie św. Poncjana i Hipolita

  św. Poncjan i Hipolit

  Święci męczennicy Poncjan, papież i Hipolit, prezbiter

  13 sierpnia – wspomnienie dowolne

  Papież Poncjan i kapłan rzymski Hipolit, pisarz kościelny, został zesłani przez cesarza Maksymina (235-238) do ciężkich robót na Sardynię w roku 235. Obaj zmarli na zesłaniu. Ich ciała przeniesiono do Rzymu i groby otoczono kultem.

 • 14.10 – Wspomnienie św. Kaliksta

  św. Kalikst I

  św. Kalikst I, papież i męczennik

  14 października – wspomnienie dowolne

  Według tradycji Kalikst (łac. Callixtus) pochodził ze stanu niewolniczego. Obdarowany wolnością, został wybrany na diakona przez papieża Zefiryna i stał się też jego następcą na Stolicy Piotrowej. Zwalczał błędy adopcjanistów i modalistów. Poniósł śmierć męczeńską w roku 222 i został pochowany przy via Aurelia w Rzymie.

 • 16.11 – Wspomnienie poświęcenia rzymskich bazylik

  Bazyliki św. Piotra i św. Pawła

  Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła

  16 listopada – wspomnienie dowolne (poza Polską 18.11)

  Bazylikę wzniesioną nad grobem św. Piotra uroczyście poświęcił papież Sylwester I. Budowlę te zastąpiono olbrzymią świątynię wzniesioną w XVI i XVII wieku. Poświęcił ją papież Urbana VIII 18 listopada 1626 roku.
  Bazylika św. Pawła przy drodze Ostyjskiej, uroczyście poświęcona przez papieża Syrycjusza, spaliła się w roku 1823, została jednak dźwignięta z ruin i wspaniale ozdobiona. Uroczyste poświęcenie odbyło się 10 grudnia 1854 roku.
  W rocznicę poświęcenia obydwu bazylik czcimy Książąt Apostołów, których relikwie spoczywają w podziemiach tych kościołów.
  (Wspomnienie przeniesione z 18.11)

 • 18.05 – Wspomnienie św. Jana I

  św. Jan I, papież

  św. Jan I, papież i męczennik

  18 maja – wspomnienie dowolne

  Jan urodził się w Toskanii, został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 523. Jako legat króla Teodoryka udał się do Konstantynopola, do cesarza Justyna. Po jego powrocie król, niezadowolony z wyniku poselstwa, kazał go uwięzić. Zmarł w Rawennie 18 maja 526 roku.

 • 19.04 – Wspomnienie św. Leona IX

  św. Leon IX

  św. Leon IX, papież

  19 kwietnia – wspomnienie dowolne

  Św. Leon IX (Bruno hrabia Egisheim-Dagsburg) urodził się w 1002 w Alzacji, papieżem został w 1049. Rozpoczął reformę odnowy moralnej Kościoła, wzorując się na zasadach klasztoru benedyktyńskiego w Cluny. Zwoływał liczne synody, które zajmowały się głównie zwalczaniem w Kościele symonii i wprowadzeniem celibatu wśród kleru. Odbył liczne podróże do Niemiec i Francji.

 • 21.08 – Wspomnienie św. Piusa X

  św. Pius X

  św. Pius X, papież

  21 sierpnia – wspomnienie

  Józef Sarto (Giuseppe Melchiorre Sarto) urodził się w Riese (k/Wenecji) w 1835 roku jako drugie z dziesięciorga dzieci wiejskiego listonosza. Ukończywszy studia teologiczne był kolejno wikarym, proboszczem, ojcem duchownym seminarium, biskupem Mantui, wreszcie kardynałem i patriarchą Wenecji. W roku 1903 został wybrany papieżem.
  Jako pasterz całego Kościoła odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstej Komunii świętej i wczesnej Komunii dzieci. Zapoczątkował odrodzenie liturgii przez reformę kalendarza kościelnego, brewiarza i śpiewu. Odnowił studia biblijne i skodyfikował prawo kościelne. Energicznie zwalczał błędy modernizmu. Przez całe życie odznaczał się pokorą, łagodnością, miłosierdziem dla biednych i umiłowaniem ubóstwa. Zmarł 20 sierpnia 1914 roku.

 • 22.10 – Uroczystość św. Jana Pawła II

  św. Jan Paweł II

  św. Jan Paweł II, papież

  22 października – uroczystość  

  Karol Józef Wojtyła, urodził się w 1920 r. w Wadowicach. Wyświęcony na kapłana w Krakowie, kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Wyświęcony na kapłana w Krakowie, kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Zmarł w Rzymie, 2 kwietnia 2005 r., w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia Bożego. Beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI w niedzielę Miłosierdzia Bożego 1.05.2011 roku. Kanonizowany, wraz z Janem XXIII, przez papieża Franciszka w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27.04.2014 roku. Więcej »

 • 23.11 – Wspomnienie św. Klemensa I

  św. Klemens I

  św. Klemens I, papież i męczennik

  23 listopada – wspomnienie dowolne

  Klemens rządził Kościołem rzymskim pod koniec I wieku jako trzeci następca Piotra Apostoła. Napisał list do Koryntian, w którym wzywa ich do zgody i jedności.

 • 25.05 – Wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża

  św. Grzegorz

  św. Grzegorz VII, papież

  25 maja – wspomnienie dowolne

  Hildebrand urodził się w Tuscii około roku 1028. Kształcił się w Rzymie, następnie wstąpił do zakonu benedyktynów. Jako legat papieski pracował owocnie nad dziełem reformy Kościoła. Został papieżem w roku 1073 i przybrał imię Grzegorz VII. Stawał w obronie wolności Kościoła. Zwalczany, zwłaszcza przez króla Henryka IV, zmarł na wygnaniu w Salerno w roku 1085.

 • 27.05 – Wspomnienie św. Pawła VI

  św. Paweł VI

  św. Paweł VI, papież

  27 maja – wspomnienie dowolne

  Jan Chrzciciel Montini urodził się 26 września 1897 r. w Concesio koło Brescii. 29 maja 1920 r. przyjął święcenia prezbiteratu i pierwsze lata swojej posługi oddał Stolicy Apostolskiej. W 1923 r. pełnił funkcję sekretarza nuncjatury w Warszawie, uczestniczył w pracach nad konkordatem między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską. W 1954 r. został mianowany arcybiskupem Mediolanu. Wyniesiony na Stolicę Piotrową 21 czerwca 1964 r., doprowadził do pomyślnego zakończenia Soboru Watykańskiego II; przyczynił się do odnowy życia kościelnego, szczególnie liturgii, dialogu ekumenicznego i ewangelizacji współczesnego świata. Zmarł 6 sierpnia 1978 r. Papież Franciszek ogłosił papieża Pawła VI błogosławionym 19 października 2014 w dniu zakończenia III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Kanonizowany 14.10.2018 roku.

 • 30.04 – Wspomnienie św. Piusa V

  św. Pius V

  św. Pius V, papież

  30 kwietnia – wspomnienie dowolne

  Michał Ghislieri urodził się koło miasta Alessandria w Italii w roku 1504. W zakonie dominikanów, do którego wstąpił, nauczał teologii. Potem został biskupem i kardynałem, a w roku 1566 papieżem. Podjął dzieło odnowy Kościoła wszczęte przez Sobór Trydencki, kładł wielki nacisk na szerzenie wiary i przeprowadził reformę liturgii. Aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto w roku 1571, które zostało wyproszone modlitwą różańcową, ustanowił wspomnienie NMP Różańcowej. Zmarł dnia 1 maja 1572 roku.

 • 31.12 – Wspomnienie św. Sylwestra I

  św. Sylwester I, papież

  św. Sylwester I, papież

  31 grudnia – wspomnienie dowolne

  Sylwester został biskupem Kościoła rzymskiego w 314 roku. Kierował Kościołem za panowania Konstantyna Wielkiego (panował 306- 337), w którym to czasie szerząca się schizma donatystów oraz herezja ariańska spowodowały wiele złego. Zmarł w 335 roku i został pochowany w katakumbach Pryscylli przy via Salaria.

 • Biskupi Rzymu – papieże naszych czasów

  Godło Stolicy Apostolskiej i Papiestwa

  Biskupi Rzymu – papieże naszych czasów

  Pontyfikaty XX i XXI wieku

  Zaprawdę powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Skała,
  i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
  I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
  cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

  Mt 16,18-19

Facebook