• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Przesłanie Jan Paweł II do młodych

 

Najważniejsze teksty Jana Pawła II skierowane do ludzi młodych:

 1. List apostolski do młodych całego świata, Parati semper z okazji ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Młodzież w 1985 roku (fragmenty »)
 2. Orędzia publikowane przed Światowymi Dniami Młodzieży (ŚDM)
 3. Homilie i przemówienia podczas ŚDM
 4. Formalne i nieformalne spotkania z młodymi podczas pielgrzymek (np. Wersteplatte, 12.06.1987)
 5. ...

Słowa kluczowe "Wstępu" do Listu:

 • przyszłość
 • nadzieja
 • odpowiedzialność

Niektóre z tematów poruszonych przez Autora:

 • Prawda jest tym, co stanowi o godności i wielkości człowieka
 • Wykształcenie pełni rolę pomocniczą
 • Prymat samowychowania przed wychowaniem w rodzinie i w szkole
 • Młodzi posiadają wrodzony „zmysł prawdy” oraz „pragnienie wolności”
 • Samowychowanie to „budowanie od wewnątrz”
 • Młodość to czas budowania życia

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.