• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Niedziela

 • 01.10 – 26. Niedziela zwykła

  Łazarz

  26. Niedziela zwykła

  25 września 2022 roku

  U bramy pałacu bogacza leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.
  Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama..

 • 02.04 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

  Wjazd do Jerozolimy

  Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

  2 kwietnia 2023 roku

  Hosanna na wysokości.
  Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
  Hosanna na wysokości…

 • 02.07 – 13. Niedziela zwykła

  Eliasz i Elizeusz

  13. Niedziela zwykła

  2 lipca 2023 roku

  Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. Eliasz stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.

 • 03.09 – 22. Niedziela zwykła

  Michał Anioł, Jeremiasz

  22. Niedziela zwykła

  3 września 2023 roku

  Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś…

 • 03.12 – 1. Niedziela Adwentu

  Znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach...

  I Niedziela Adwentu

  27 listopada 2022 roku

  Adwent jest przygotowaniem do wielkiej radosnej odmiany. Miarą Adwentu w każdym z nas jest postęp wewnętrzny, postęp duchowy człowieka. Trzeba, abyśmy nasz tegoroczny Adwent mierzyli również tą miarą. Trzeba, abyśmy do tego postępu przykładali się całym sercem. Trzeba, abyśmy szukali oczyszczenia w Sakramencie Pokuty i umocnienia w Eucharystii.

  św. Jan Paweł II

 • 04.06 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Andriej Rublow, Trójca Święta

  Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

  4 czerwca 2023 rok

  Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 261)
  Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty.

 • 05.02 – 5. Niedziela zwykła

  Jezus naucza na górze

  5. Niedziela zwykła

  5 lutego 2023 roku

  Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.

 • 05.03 – 2. Niedziela Wielkiego Postu

  Rafael Santi, Przemienienie

  II Niedziela Wielkiego Postu

  5 marca 2023 roku

  Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką.
  Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła.

 • 05.11 – 31. Niedziela zwykła

  Niels Larsen Stevns, Zacheusz

  31. Niedziela zwykła

  30 października 2022 roku

  Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: "Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu". Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.

 • 06.08 – 18. Niedziela zwykła

  Rozmnożenie chlebów i ryb

  18. Niedziela zwykła

  6 sierpnia 2023 roku

  Jezus kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków.

  6 sierpnia przypada Święto Przemienienia Pańskiego.
 • 07.05 – 5. Niedziela Wielkanocna

  Ikona Jezusa Chrystusa, VI w.

  V Niedziela Wielkanocna

  7 maja 2023 roku

  "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście".

 • 08.10 – 27. Niedziela zwykła

  Gorczyca biała

  27. Niedziela zwykła

  2 października 2022 roku

  Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna…

 • 09.04 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  Apostołowie Piotr i Jan biegnący do grobu Chrystusa w poranek Zmartwychwstania

  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  9 kwietnia 2023 rok

  Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem…

 • 09.07 – 14. Niedziela zwykła

  Giotto di Bondone, Wjazd do Jerozolimy, c.1304

  14. Niedziela zwykła

  9 lipca 2023 roku

  Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.

 • 10.09 – 23. Niedziela zwykła

  Prorok Ezechiel

  23. Niedziela zwykła

  10 września 2023 roku

  To mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu.

 • 10.12 – 2. Niedziela Adwentu

  św. Jan Chrzciciel

  II Niedziela Adwentu

  4 grudnia 2022 roku

  Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy.

 • 11.06 – 10. Niedziela zwykła

  Powołanie św. Mateusza

  10. Niedziela zwykła

  11 czerwca 2023 roku

  Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.

 • 12.02 – 6. Niedziela zwykła

  Rembrandt, Mojżesz z Dziesięcioma Przykazaniami

  6. Niedziela zwykła

  12 lutego 2023 roku

  Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

 • 12.03 – 3. Niedziela Wielkiego Postu

  The Chosen: sezon 1, odcinek 8

  III Niedziela Wielkiego Postu

  12 marca 2023 roku

  Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny.
  Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody…

 • 12.11 – 32. Niedziela zwykła

  Machabeusze

  32. Niedziela zwykła

  6 listopada 2022 roku

  Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo…

Facebook