• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Katechizm Kościoła Katolickiego

Fragmenty omawiane podczas katechezy

I. Wyznanie wiary (26-1065)

 •    27 - Człowiek jest "otwarty" na Boga
 •    50 - Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi
 •  108 - Pismo Święte
 •  159 - Wiara i rozum
 •  185 - Symbole wiary
 •  280 - Stwórca
 •  302 - Opatrzność Boża
 •  328 - Aniołowie
 •  337 - Świat widzialny
 •  391 - Upadek aniołów
 •  396 - Grzech pierworodny
 •  423 - Wierzę w Jezusa Chrystusa
 •  525 - Misterium Bożego Narodzenia
 •  839 - Kościół i niechrześcijanie
 •  881 - Hierarchiczna struktura Kościoła

II. Celebracja Misterium Chrześcijańskiego (1066-1690)

 • 1066 - Siedem sakramentów Kościoła
 • 1216 - Sakrament chrzestu
 • 1315 - Sakrament bierzmowania
 • 1328 - Sakrament Eucharystii
 • 1469 - Sakrament pokuty i pojednania
 • 1526 - Namaszczenie chorych
 • 1590 - Sakrament świeceń
 • 1601 - Sakrament małżeństwa

III. Życie w Chrystusie (1691-2557)

 • 1730 - Wolność człowieka
 • 1750 - Moralność czynów ludzkich
 • 1846 - Grzech
 • 2041 - Przykazania kościelne
 • 2258 - Poszanowanie życia ludzkiego
 • 2288 - Poszanowanie godności człowieka
 • 2307 - Obrona pokoju
 • 2419 - Nauka społeczna Kościoła

IV. Modlitwa chrześcijańska (2558-2865)

 • 2559 - Czym jest modlitwa?
 • 2700 - Formy modlitwy

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.

Herby Stolicy Apostolskiej