• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Małżeństwa mieszane i im podobne

"Mixtae religionis" oraz "disparitas cultus"

Małżeństwo w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego »

Małżeństwa "mieszane i im podobne" to małżeństwa zawierane przez katolików:

 • z nieochrzczonymi (przeszkoda zrywająca, kan. 1086, § 1 oraz 1129);
 • z ochrzczonymi poza Kościołem katolickim (ale zgodnie z Mt 28,19);
 • z ochrzczonymi wprawdzie w Kościele katolickim, którzy jednak od najmłodszych lat (jeszcze przed używaniem rozumu) byli wychowywani w niekatolickiej wspólnocie kościelnej lub w ateizmie;
 • z osobami, które uważają się za niewierzących lub ateistów;
 • z tymi, którzy formalnym aktem odstąpili od Kościoła katolickiego
  (26.10.2009 – nowelizacja kan. 1124);
 • z osobami, które wprawdzie nie formalnie, ale praktycznie i publicznie odstąpiły od Kościoła, tak że faktu tego odstępstwa nie da się ukryć;
 • z ludźmi, którzy trwają notorycznie w cenzurach kościelnych;
 • z osobami, które ostentacyjnie nie praktykują.

Takie małżeństwo może być zawarte tylko po uzyskaniu wyraźnego zezwolenia ("dyspensy") od ordynariusza miejsca (biskupa). Udziela on takiego zezwolenia na prośbę strony katolickiej po spełnieniu następujących warunków (kan. 1125):

 1. Strona katolicka winna oświadczyć, iż jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary oraz będzie się starała być ochrzcić i wychować dzieci w Kościele katolickim.
 2. Strona niekatolicka musi być świadoma treści przyrzeczenia i obowiązków strony katolickiej.
 3. Obie strony winny akceptować cele oraz istotne przymioty małżeństwa.

Małżeństwa mieszane z zasady celebruje się poza liturgią Mszy św.

Kodeks Prawa KanonicznegoTytuł VII "Małżeństwo" »

Dokumenty Episkopatu Polski:
Instru
kcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, 5.09.1986.
Instrukcja w sprawie duszpasterstwa małżstw o różnej przynależności kościelnej, 11.03.1987.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.