• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Małżeństwo

Małżeństwo w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego

Codex Iuris Canonici

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

Obecny Kodeks omawia prawo małżeńskie w księdze IV ("Uświęcające zadanie Kościoła"), części I ("Sakramenty"), tytule VII ("Małżeństwo") w 111 kanonach (1055-1165).

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku.

Poprzedni Kodeks zatwierdzony został przez Benedykta XV w 1917r. Zawierał on 2414 kanony w układzie pięciu ksiąg (Normy ogólne, O osobach, O rzeczach, Procesy, Przestępstwa i kary).

Tytuł VII – Małżeństwo (kanony 1055-1165 »)

Kodeks Prawa KanonicznegoTytuł VII "Małżeństwo" »

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.