• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Wierzę słowu Bożemu

11. Wspomaganie wiary słowu Boga

Rola słowa w naszym życiu

 1. komunikacje pomiędzy osobami
 2. nośnik informacji

Przez analogię mówimy także, iż słowo Boże łączy ludzi z Bogiem i między sobą oraz jest nośnikiem prawd pomocnych do osiągnięcia szczęścia tu na ziemi i zbawienia w wieczności.

Dialogiczny charakter słowa Bożego:

 • Dialog Boga z Abrahamem * Rdz 15,1-21
 • Dialog Boga z Mojżeszem * Wj 3,1-22
 • Dialog Boga z Gedeonem * Sdz 6,11-24a
 • Dialog Boga z Izajaszem * Iz 6,1-8
 • Dialog Boga z Jonaszem * Jon 3,10-4,11
 • Dialog Boga z Zachariaszem * Łk 1,5-25
 • Dialog Boga z Maryją * Łk 1,26-38

"Schemat" dialogu (spotkania) Boga z człowiekiem

Na podstawie np. Iz 6,1-8

 1. inicjatywa Boga
 2. odpowiedź człowieka
 3. cel wezwania (wola Boża)
 4. obawy (wątpienie) człowieka
 5. znak, szczególne działanie Boga
 6. powtórna odpowiedź człowieka
 7. obietnica i zobowiązania

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 108

108 Wiara chrześcijańska nie jest jednak "religią Księgi". Chrześcijaństwo jest religią "Słowa" Bożego: "Słowa nie spisanego, lecz Słowa Wcielonego i żywego". Aby słowa Pisma świętego nie pozostawały martwą literą, trzeba, by Chrystus, wieczne Słowo Boga żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy "rozumieli Pisma".

Modlitwa

"Aby ludzie czytali księgi wasze,
(…)
Rozdawali jak chleb,
Powtarzali głośno i w milczeniu
Niezliczoną ilość razy
(…)
Aby te księgi były nie tylko w ich domach,
ale były przede wszystkim ich domem
Ich schronieniem,
Ich tarczą,
Ich mieczem.
I celem ich drogi."

Roman Brandstaetter

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.