• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Człowiek odpowiada Bogu wiarą

19. Motywowanie odpowiedzi Bogu wiarą

Cnoty teologiczne:

wiara → poznanie

nadzieja → spełnienie

miłość → trwa i buduje

Przyczyny trudności wiary:

 • otoczenie
 • środowisko
 • zgorszenia
 • źle rozumiana nauka

 

Religia

– jest to relacja człowieka i danej społeczności do sacrum (Boga, bóstwa, absolutu), od którego człowiek czuje się zależny, co wyraża się w kulcie, moralności, różnych formach poddania i identyfikacji.

K.Kościelniak, Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata, 13.

Mówiąc o religiach rozróżniamy te, w których człowiek swoim własnym wysiłkiem - umysłowym jak i emocjonalnym - stara się dotrzeć do sfery sacrum.
Są także religie, które stanowią odpowiedź człowieka na uprzednie objawienie się Boga, czyli wiara jest tu odpowiedzią na Boże powołanie.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.