• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Matka Chrystusa – Matka Boga

57. Odkrywanie w Maryi Matki Boga

Wybrane tekst biblijne ukazujące udział Maryi w zbawczym dziele dokonanym przez Jezusa:

 • Łk 1,26-38 * Zwiastowanie narodzin Jezusa - "Tak" Maryi
 • Łk 2,7-19; Mt 1,18-25 * Narodziny Jezusa
 • Łk 2,33-35 * Ofiarowanie w świątyni i proroctwo Symeona - zapowiedź cierpienia Maryi
 • J 2,1-12 * Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej - cud na prośbę Maryi
 • Łk 8,19-21 * Dyskretne towarzyszenie Jezusowi podczas Jego publicznej działalności
 • Maryja na drodze krzyżowej (wg tradycji)
 • J 19,25-27 * Jezusowy testament z krzyża - "Oto syn Twój" "Oto Matka twoje"
 • Dz 1,12-14 * Maryja modli się z uczniami
 • Dz 2,1-4 * Zesłanie Ducha Świętego - dar Ducha Pocieszyciela dla Apostołów, Maryi oraz wszystkich tam obecnych

Dlaczego Maryję nazywamy Matką Boga?

Maryja z Nazaretu urodziła, wychowała i towarzyszyła Jezusowi przez całe ziemskie życie. Skoro Jezus był nie tylko prawdziwym człowiekiem, ale i prawdziwym Bogiem to Maryi należy się tytuł Matka Boża, Bogarodzica (gr. Θεοτόκος - Theotokos).
Sprawa ta została definitywnie rozstrzygnięta na III Soborze Powszechnym w Efezie w roku 431. Wtedy to orzeczono, że tytuł "Theotokos" przypisywany Maryi do tej pory z pobudek pobożności jest dogmatycznie poprawny. Od tamtego czasu nikt już w Kościele nie kwestionował tego tytułu jako należącego się Matce Jezusa.Roman Brandstaetter, Hymny Maryjne

Por. Katecheza II/33 »

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.