• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

bł. Rafał Chyliński

bł. Rafał Chyliński, prezbiter

2 grudnia – wspomnienie w zakonach franciszkańskich

Rafał Chyliński urodził się w Wysoczce koło Poznania w 1694 roku. Po okresie służby wojskowej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, w którym otrzymał święcenia prezbiteratu w 1717 roku. Pełnił posługę kapłańską w wielu klasztorach. Z miłością Boga łączył heroiczne oddanie się w służbie ubogich, chorych i cierpiących. Zmarł w Łagiewnikach koło Łodzi 2 grudnia 1741 roku.

Patron chorych i ubogich. Urodził się w szlacheckiej rodzinie koło Poznania (wieś Wysoczka), jako Melchior, syn Arnolda, herbu Bończa i Małgorzaty. Uczył się w szkole parafialnej w Buku koło Poznania i w szkole jezuickiej. Po tragicznej dla rodziny epidemii dżumy, w wyniku której zmarł ojciec, a dwór spalono, nie było środków na dalszą naukę. Melchior zmuszony był wstąpić do wojska (1712 r.). W 1715 roku przybywa do klasztoru franciszkanów w Krakowie z zamiarem zostania bratem. Składa jednak śluby zakonne, otrzymuje święcenia kapłańskie i imię Rafał (1717 r.). Odtąd pracował w różnych klasztorach franciszkańskich, głównie w Krakowie i Łagiewnikach pod Łodzią, gdzie umiera 2 grudnia 1741 roku. Był to heroiczny opiekun biednych, kalekich, chorych i konających (zwłaszcza w czasie epidemii w 1736 roku w Krakowie). Jego postawa, umartwianie się, post i pokora przyciągały rzesze wiernych do kościoła. Był ich spowiednikiem i kaznodzieją. Jego świętość spowodowała, że już w 1761 roku wszczęto proces informacyjny. Niestety wojny i rozbiory nie pozwoliły dokończyć go. Dopiero papież Pius XII wydał dekret o heroiczności cnót o. Rafała Chylińskiego (1949 r.). Beatyfikacji dokonał w Warszawie papież Jan Paweł II w dniu 9 czerwca 1991 roku.

Modlitwa

Boże, Ty dałeś błogosławionemu Rafałowi Chylińskiemu, prezbiterowi, łaskę naśladowania Chrystusa pokornego i ubogiego oraz niesienia pomocy potrzebującym i chorym w duchu ewangelicznej miłości; † spraw, abyśmy za jego przykładem pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia * i zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.