• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Początek publicznej działalności Jezusa

Działalność Jana Chrzciciela

 • Krewny Jezusa, pół roku od Niego starszy; rodzice: Zachariasz i Elżbieta
 • Miejsce wystąpienia: Pustynia Judzka, dolny bieg Jordanu
 • Czas: "Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara..." (Łk 3,1) - czyli między 1.10.27 a 1.10.28 roku.
 • Ścięty z rozkazu Heroda Antypasa (Mt 14; Mk 6; Łk 7)

Chrzest Jezusa w Jordanie (Mt 3; Mk 1; Łk 3; J 1)

"Oto Baranek Boży" (J 1,29)

Pobyt na pustyni i kuszenie (Mt 4; Mk 1; Łk 4)

Jezus był prawdziwym człowiekiem i dlatego jak każdy podlegał pokusom.

Powołanie pierwszych uczniów (Mt 4; Mk 1; J 1)

Bracia: Szymon Piotr i Andrzej oraz Jakub i Jan, synowie Zebedeusza.


Ku refleksji
Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność na pustyni od ciszy, umartwienia oraz modlitwy.
Potem wybrał sobie Apostołów, czyli przyjaciół (a nie ludzi, którzy nie popełniali błędów)!

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.

 

Stary i Nowy Testament