• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Chronologia życia Jezusa

Jezus urodził się w 7/6 roku "przed Chrystusem"

Mnich Dionizy Mały (+550), dokonując w VI wieku (na polecenia papieża Jana I) obliczenia daty narodzin Jezusa, pomylił się o około 6 do 7 lat.

27/28 rok "po Chrystusie"
–  wystąpienie Jana Chrzciciela i początek nauczania Jezusa

"Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara..." (Łk 3,1) - czyli między 1.10.27 a 1.10.28 roku.
Według św. Łukasza Jezus miał wtedy około 30 lat (Łk 3,23)

Publiczna działalność

Ewangelista Jan wspomina, że Jezus uczestniczył trzy razy w świętach paschalnych (J 2, 6, 11-19) - czyli około trzech lat

Piątek – 7 kwietnia 30 roku albo 3 kwietnia 33 roku

Święta paschalne podczas których ukrzyżowano Jezusa na Wzgórzu Golgota (Kalwaria). Zobacz np. Deon.

Zmartwychwstanie

W nocy z soboty na niedzielę, trzeciego dnia po ukrzyżowaniu

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.

 

Stary i Nowy Testament