• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

płan i Współtowarzysze, męczennicy

bł. bp Julian Nowowiejski, ks. Piotr Dańkowski – 108 męczenników II wojny światowej

12 czerwca – wspomnienie dowolne

Dnia 13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II beatyfikował 108 Męczenników II wojny światowej, bł. Juliana Nowowiejskiego, arcybiskupa płockiego i Współtowarzyszy. Złożyli oni heroiczne świadectwo wierności Bogu w czasie prześladowania za wiarę ze strony ateistycznego nazizmu hitlerowskiego. Wśród nich było: 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 alumnów seminariów duchownych, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 wiernych świeckich.

W ich gronie jest także bł. ks. Piotr Dańkowski (1908-1942), kapłan archidiecezji krakowskiej. Urodził się 21 czerwca 1908 r. w Jordanowie. Ukończył gimnazjum w Nowym Targu, a w 1926 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 lutego 1931 r. w kościele św. Anny w Krakowie. Pracował jako wikariusz w parafiach: Paszkówka, Sucha oraz Zakopane. W czasie wojny działał w ZWZ pod pseudonimem "Jordan". Został aresztowany 10 maja 1941 r. i poddany przesłuchaniom w katowni Podhala "Palace". Przetrzymywano go w więzieniu w Tarnowie, a w grudniu 1941 r. przewieziono do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Skazano go na śmierć w lutym 1942 r. W Niedzielę Palmową zwierzył się księdzu Puczce, że kapo zapowiedział mu na Wielki Tydzień drogę krzyżową. Zmarł z kłodą na ramionach 3 kwietnia 1942 r., w Wielki Piątek, żegnając się ze swoim przyjacielem: "Do widzenia w niebie!" Jego ciało spalono w krematorium obozowym..

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom Antoniemu Julianowi, biskupowi, i współtowarzyszom udział w męce Chrystusa, † wspomóż swoją łaską naszą słabość, * abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Facebook