• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Jacy jesteśmy? Czego oczekujemy?

- wyniki szkolnej mini ankiety (279 uczniów)

 

[A.] Jan Paweł II w jednym ze swoich przemówień wskazał charakterystyczne cechy współczesnej młodzieży. Oto jak się z nimi utożsamiamy:

 1. Jest to młodzież potrzebująca prawdy, ideałów dla których warto żyć, odpowiedzialności, piękności moralnej, niewinności, radości. (24%)
 2. Jest to młodzież wymagająca, która nawet jeśli przesadza i ulega osobistemu egoizmowi, to chce uczciwości, prawdy, sprawiedliwości, konsekwencji w życiu. (24%)
 3. Jest to młodzież pytająca, która chce rozumieć wydarzenia, która szuka sensu własnego życia i znaczenia historii ludzkiej i całego świata, która potrzebuje pewności i jasności na temat własnego przeznaczenia i postępowania. (23%)
 4. Jest to młodzież krytyczna, która osiągnąwszy wyższy poziom rozwoju kulturalnego, jest dzięki temu bardziej myśląca, zdolna do refleksji, osądu. (16%)
 5. Jest to młodzież cierpiąca z powodu uderzających w nią sprzeczności między ideologiami, z powodu dokonującej się na jej oczach dewaluacji ideałów. (13%)

[B.] Polski katechetyk prof. R.Murawski SDB określił osiem zasad pracy z młodzieżą. Każdy z ankietowanych miał wybrać trzy zasady, które uważa za najważniejsze. Oto wyniki:

 1. akceptacji (64%)
 2. humoru (58%)
 3. wiarygodności (47%)
 4. otwartości na informacje (37%)
 5. poszanowania intymności (29%)
 6. stabilności (24%)
 7. współdecydowania (19%)
 8. konsekwencji (7%)

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.