• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Pismo Święte

Papirus Rylands

Papirus Rylands'a jest jednym z najstarszych fragmentów Nowego Testamentu.

Więcej o Biblii »

Liturgia

Ostatnia Wieczerza

Eucharystia to uobecnienie zbawczego dzieła Jezusa, czyli tego, co wydarzyło się w Wielki Czwartek, Piątek i Wielką Noc zmartwychwstania.

Niedziela »

Katechizm

Katechizm

Podstawowy "podręcznik" wiary dla starszych i młodszych. Chcesz poznać treść wiary – czytaj!

Fragmenty »

Szkoła

I LOSłowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo".

Katecheza szkolna »

Mądrość stwarzająca

Katecheza (II/5): Dostrzeganie mądrości stwarzającej

 

Filozofia (gr. φιλοσοφία, philosophía) = umiłowanie mądrości, nauka.

Pismo Święte źródło mądrości upatruje w Bogu (Prz 8,22-36):

Mądrość ma w Biblii rysy osobowe. Przypisuje jej się zamieszkiwanie w niebie przy tronie Boga. Utożsamia się ją z Bożą Opatrznością, która czuwa nad historią i troszczy się o każdego człowieka. Mądrość ta bierze udział w stwarzaniu świata. Czyni to aktem wolnym i rozumnym. Stwarza świat z niczego (łac. "ex nihilo").

Konsekwencją stworzenia świata przez Mądrość jest to iż:

 • Świat ma swój cel;
 • Świat jest uporządkowany logicznie;
 • Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga ma udział w Jego Mądrości;
 • Człowiek może poznawać Stwórcę ze stworzeń (np. Mdr 13);
 • Przez stworzenie człowiek może rozpoznawać, co Bóg do niego mówi;
 • Człowiek ma współudział w przekształcaniu świata;
 • Człowiek wierzący jest zobowiązany do poszukiwania mądrości.

Dlaczego Najwyższa Mądrość stwarza świat?

Bóg stworzył świat dobrowolnie. Świat nie powstał z konieczności, bo nie jest Bogu potrzebny. Bóg nie udoskonala się przez jego stworzenie. Bóg stworzył świat sam. Nie istniała poza Nim przyczyna sprawcza lub narzędziowa, poprzez którą dokonał aktu stworzenia. Bóg nieustannie podtrzymuje świat w stworzeniu, zachowuje go w bycie. Przymiotami aktu stworzenia są więc:

 • dobrowolność
 • niekonieczność
 • zachowanie w bycie

Katechizm Kościoła Katolickiego

KKK 279-324; KKK 337-354

339 Każde stworzenie posiada swoją własną dobroć i doskonałość. O każdym z dzieł "sześciu dni" jest powiedziane: "A widział Bóg, że było dobre". "Wszystkie rzeczy bowiem z samego faktu, że są stworzone, mają własną trwałość, prawdziwość, dobroć i równocześnie własne prawa i porządek". Różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie, odzwierciedlają, każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci Boga. Z tego powodu człowiek powinien szanować dobroć każdego stworzenia, by unikać nieuporządkowanego wykorzystania rzeczy, które lekceważy Stwórcę oraz powoduje zgubne konsekwencje dla ludzi i ich środowiska.

 

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.