• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Pełnia łaski w Chrystusie

25. Rozpoznawanie pełni łaski w Chrystusie

Wstęp do dyskusji

We współczesnej kulturze daje się zaobserwować wzrastające zainteresowanie problematyką wiary, Bogiem (rozumianym w rozmaity sposób), Jezusem i innymi wielkimi postaciami z dziejów tradycyjnych religii świata.
Jednocześnie coraz więcej osób prezentuje postawę rezerwy wobec Kościoła jako instytucji i - szerzej - wobec chrześcijaństwa w ogóle. Przestają się z nim utożsamiać, tracą poczucie więzi i odchodzą. Wielu wybiera ateizm (teoretyczny i praktyczny), nie stawiając już pytań o sens życia, lecz starając się przeżywać rzeczywistość "na luzie". Inni wstępują do coraz liczniejszych sekt i grup nieformalnych.
Niepokoi fakt, że niektórzy chrześcijanie usiłują rozwiązywać problemy, z jakimi przyszło im się zmagać we własnym życiu, zwracając się do religii niechrześcijańskich czy sekt (zwłaszcza z kręgu New Age).
Wszystko to zdaje się wskazywać, że współczesny człowiek nie jest świadom wyjątkowości chrześcijaństwa i nie wie, co jest w nim najistotniejsze.

Ale czy rzeczywiście chrześcijaństwo proponuje człowiekowi coś, czego nie mogą mu dać inne religie? Czym chrześcijaństwo wyróżnia się spośród innych tradycji religijnych?

DsCh, II/118.

Wyjątkowość chrześcijaństwa:

 • przykazanie miłości
 • historyczny charakter Biblii
 • idea wcielenia Boga
 • sakramenty

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 423 »

423 Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela w Betlejem, w czasach króla Heroda Wielkiego i cezara Augusta I, z zawodu cieśla, który umarł ukrzyżowany w Jerozolimie za czasów namiestnika Poncjusza Piłata, w czasie rządów cezara Tyberiusza, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Wierzymy, że "od Boga wyszedł" (J 13,3), "z nieba zstąpił" (J 3,13; 6,33), "przyszedł w ciele" (1J 4,2), ponieważ "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jedno rodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy... Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce" (J 1,14.16).

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.