• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Życie wieczne w Chrystusie

52. Motywowanie do kształtowania już teraz życia wiecznego w Chrystusie

Eschatologia

- dział teologii zajmujący się "tym, co na końcu", czyli rzeczami ostatecznymi.

Rzeczy ostateczne człowieka to:

 • śmierć
 • sąd Boży
 • niebo lub piekło

 

Kryterium sądu Bożego jest przykazanie miłości - zob. Mt 25,31-46.

 

Niebo to szczęśliwe życie we wspólnocie z Bogiem i ludźmi, wieczna nagroda. Zasadą nieba jest miłość.
Święty Jan Apostoł w Apokalipsie pisze o "niebie nowym i ziemi nowej" (Ap 21,1), co oznacza, że w tym szczęśliwym życiu będzie uczestniczyć także nasz obecny - choć przemieniony - świat materialny.
W niebie przebywa "wielki tłum, którego nie może nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" (Ap 7,9)

 

Człowiek, który w pełni świadomie i dobrowolnie odrzuca miłość, musi mieć możliwość odejścia od Boga. Piekło to stan (a nie miejsce) wiecznej kary, życie bez miłości i bez nadziei. Istnienie piekła jest gwarantem ludzkiej wolności, gdyby ono nie istniało człowiek nie miałby możliwości wyboru.

 

Czyściec to przejściowy stan oczyszczenia i pokuty po śmierci. Ludzie po czyśćcu dostąpią chwały nieba. Nasza modlitwa za zmarłych i ofiarowane w ich intencji odpusty, mogą im skrócić "czas" oczyszczenia.

 

Prorocką wizję końca świata przedstawia Księga Apokalipsy św. Jana Apostoła.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.