• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Jan Długosz

Jan Długosz, kronikarz i kanonik

Roczniki Królestwa Polskiego

ks. Jan Długosz (ur. 01.12.1415 w w Brzeźnicy, zm. 19.05.1480 w Krakowie) – historyk, kronikarz, wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka (1427-1492). Wśród najważniejszych dzieł są: "Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego" (Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae), 12 ksiąg opisujących dzieje Polski od czasów legendarnych do 1480 roku.

Fragmenty dzieł Jana Długosza:

Facebook