• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

bł. Hanna Chrzanowska

bł. Hanna Chrzanowska

28 kwietnia – wspomnienie dowolne

Hanna Helena Chrzanowska herbu Korab urodziła 7.10.1902 w bardzo zamożnej warszawskiej rodzinie. Wychowana w duchu wrażliwości na los innych, zdecydowała się zostać pielęgniarką. Później podjęła także zadania pedagoga, instruktorki i prekursorki pielęgniarstwa rodzinnego, domowego i parafialnego. Pełniła funkcje wiceprzewodniczącej oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, naczelnej redaktorki czasopisma Pielęgniarka Polska, współorganizatorki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Zmarła 29.04.1973 w Krakowie. Beatyfikowana 28 kwietnia 2018 w Krakowie przez papieża Franciszka. Jej relikwie znajdują się w kościele św. Mikołaja.

Modlitwa

Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, błogosławioną Hannę, † abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem * podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

28.04 przypada także wspomnienie: św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, św. Piotra Chanela oraz św. Joanny Beretty Molli.

Litania do bł. Hanny Chrzanowskiej

 • Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
 • Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

 • Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże
 • Duchu Święty, Boże.
 • Święta Trójco, jedyny Boże.

 

 • Święta Maryjo – módl się za nami.
 • Święty Józefie.
 • Święty Benedykcie.
 • Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.

 

 • Błogosławiona Hanno Chrzanowska – módl się za nami.
 • Boga za Jego wielkie dzieła wysławiająca,
 • Jezusa Chrystusa w tajemnicy Krzyża odnajdująca,
 • Słowo Boże gorliwie zgłębiająca,
 • W Eucharystii z Chrystusem się jednocząca,
 • Z duchowości benedyktyńskiej obficie czerpiąca,
 • W modlitwie siłę wiary, nadziei i miłości umacniająca,
 • Z Maryją na pomoc będącym w potrzebie śpiesząca,
 • Z Matką Bolesną udręczonym współczująca,
 • W chorych samemu Chrystusowi służąca,
 • W Kościele świętym oparcia szukająca,
 • Z pasterzami Kościoła w opiece nad chorymi współpracująca,
 • Żarem miłości Bożej promieniująca,
 • Ośmiu błogosławieństw wcieleniem będąca,
 • Uczynki miłosierdzia ofiarnie spełniająca,
 • Świętości życia od poczęcia do śmierci broniąca,
 • Sztuki pielęgniarskiej mądrze nauczająca,
 • Sumienia pielęgniarek formująca,
 • Najprostsze posługi względem chorych podejmująca,
 • O godność stanu pielęgniarskiego zabiegająca,
 • Chorych i opuszczonych wytrwale szukająca,
 • Wygnańców i sieroty przygarniająca,
 • Niepełnosprawnym nadzieję i radość życia przywracająca,
 • O ciała i dusze podopiecznych dbająca,
 • W jednaniu chorych z Bogiem pośrednicząca,
 • Zwyczaj Mszy Świętej w domu chorego wprowadzająca,
 • Godności chorego z wielkim taktem strzegąca,
 • Wobec ludzkiej niedoli współczucie budząca,
 • Do samarytańskiej służby chorym wielu zapalająca,
 • Do spotkania z chorym i cierpiącym wychowująca,
 • Boga w pięknie świata dla siebie i innych odkrywająca,
 • Pogodą ducha smutki rozpraszająca,
 • Przeciwności mężnie i z ufnością znosząca,
 • Wszystko, co własne, dla chorych poświęcająca,
 • Powołanie pielęgniarskie chwalebnie wypełniająca,
 • Bogu i człowiekowi całym sercem się oddająca,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

K.: Módl się za nami błogosławiona Hanno.
W.: Abyśmy całym życiem dawali świadectwo miłosierdzia.

 

Módlmy się.

Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.