• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Augustyn Zhao Rong, prezbiter, i Towarzysze męczennicy

św. Augustyn Zhao Rong, prezbiter, i Towarzysze męczennicy

9 lipca – wspomnienie dowolne

Augustyn urodził się w Chinach w roku 1746. Pociągnięty wytrwałością świętych męczenników, zrezygnował ze służby wojskowej u cesarza i przyjął wiarę. Został prezbiterem i z powodu wyznawania i głoszenia Ewangelii sam poniósł śmierć męczeńską w roku 1815. Wraz z nim wspominamy Towarzyszy, męczenników Kościoła Bożego, którzy jako biskupi, prezbiterzy, zakonnicy i zakonnice oraz świeccy mężczyźni, kobiety, chłopcy, dziewczęta i dzieci w różnym wieku i w różnych miejscowościach Chin, doznając cierpień, słowem i czynem dali świadectwo o Chrystusie.

Modlitwa

Boże, Ty przez wyznanie wiary świętych męczenników Augustyna i jego Towarzyszy pokrzepiłeś swój Kościół przedziwnym darem, † spraw, aby Twój lud, wierny posłannictwu, które zostało mu powierzone, * cieszył się większą wolnością i wobec świata dawał świadectwo prawdzie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.