• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Katarzyna z Aleksandrii

św. Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i męczennica

25 listopada – wspomnienie dowolne

Według tradycji Katarzyna urodziła się w Aleksandrii w Egipcie. Odznaczała się wrodzoną bystrością umysłu i mądrością oraz silnym charakterem. Podczas prześladowania próbowano zmusić ją do wyparcia się wiary w Chrystusa. Gdy odmówiła, cesarz Maksencjusz (+ 312) zarządził dysputę między nią a tamtejszymi filozofami. Katarzyna udowodniła im prawdziwość chrześcijaństwa. Rozgniewany cesarz skazał ją na liczne tortury. Zmarła śmiercią męczeńską ma początki IV w. mając ok. 18 lat. Jej doczesne szczątki czczone są w klasztorze na Górze Synaj.

Dzisiaj przypadają także wspomnienia: bł. Franciszki Siedliskiej oraz bł. Marii i Alojzego Quattrocchich.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w świętej Katarzynie dałeś swojemu ludowi wzór dziewictwa i niezłomności w męczeństwie, † przez jej wstawiennictwo umocnij nas w wierze i stałości * i spraw, abyśmy gorliwie pracowali dla jedności Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook