• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Podstawowe prawdy wiary

Powtórzenie prawd zawartych w "Małym Katechizmie"

 

SZEŚĆ PRAWD WIARY

1. Jest jeden Bóg.

Bóg jest najwyższą wartością. Wielkość człowieka wierzącego polega na tym, iż buduje on swoje życie na Bogu, który obdarzył go wolnością.

"Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu to wszystko jest na swoim miejscu" (przysłowie ludowe)

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze.

Sprawiedliwość Boża. Do "wymierzania" sprawiedliwości Bóg ma wieczność. Cierpienie jest konsekwencją grzechu, ale nie można wiązać cierpienia konkretnego człowieka z jego grzechami. Prawda o Bożym miłosierdziu.

3. Są trzy Osoby Boże: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Tajemnica Trójcy Świętej jest niezrozumiała przez ludzki umysł, czyli nie przez niego wymyślona.

"Boże jesteś jak słońce, promieniem jest Twój Syn, a Duch Święty ciepłem i światłem
więc w Trójcy chwalimy Cię."
(Piosenka dla dzieci)

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Fundamentem chrześcijaństwa jest wiara w zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

Życie człowieka nie ogranicza się do świata widzialnego. Człowiek przekracza materialne ograniczenia.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Łaska to pomoc Boża. Jest ona konieczna do osiągnięcia zbawienia. Nie jest jednak przymusem, stąd wynika potrzeba współpracy ze strony człowieka.

"Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak też martwa jest wiara bez uczynków." (Jk 2,26)

 

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.