• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Program nauki religii w klasie drugiej

Prezentacja zasadniczych bloków tematycznych

Program nauki religii w liceum – DROGI ŚWIADKÓW CHRYSTUSA:

 • Klasa I – „Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele
 • Klasa II – „Jestem świadkiem Chrystusa w świecie
 • Klasa III – „Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie

Zasadnicze bloki tematyczne:

 • Historia biblijna Nowego Testamentu
 • Świat w którym żyjemy – wizje filozoficzne, rozum i wiara, teologia…
 • Wielkie religie (kultury) współczesnego świata – Bliski i Daleki Wschód (korelacja z geografią).
 • Bóg i świat – wiara, łaska, dobro i zło, wolność, życie…
 • Wybrane zagadnienia nauki społecznej Kościoła – wspólnota, praca, patriotyzm, konflikty, kultura…
 • Misja chrześcijanina w świecie.
 • Światowe Dni Młodzieży → Kraków 2016
 • Tematy i zagadnienia zaproponowane przez Uczniów.

Szczegółowy wykaz zagadnień podejmowanych w programie klasy II »

Lektury na ten rok szkolny:

 • Księga proroka Izajasza
        (Księga Sądu Iz 1-39; Księga Pocieszenia Iz 40-55; Księga Tryumfu Iz 56-66).
 • Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, O słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, 2010 (wybrane fragmenty).

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.