• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Wolność w Chrystusie

Katecheza (II/28): Ukazanie wolności jako daru Boga. Uczenie rozwijania w sobie tego daru oraz odpowiedniego korzystania z niego.

Ludzie młodzi

Młodzież broniąc zdobywanej niekiedy z ogromnym trudem wolności mówi głośno, a czasem tylko myśli: „Wy - dorośli, rodzice, nauczyciele i księża – jesteście jak snajperzy. Zawsze trafiacie w to, co najprzyjemniejsze, co najbardziej fascynujące. Odkryje człowiek czar papierosowego dymu i już słyszy: „Nie wolno". Weźmie do ręki kieliszek alkoholu, natychmiast pada cios: „Chcesz zostać alkoholikiem?!" Po romantycznym spotkaniu z dziewczyną wraca człowiek do domu, a tuż za progiem czeka cały skład sędziowski. I zanim wskoczy się do łóżka, przewód sądowy jest skończony i wyrok wydany. Żebyście wy, dorośli, zabraniali chodzenia do szkoły, czyszczenia butów, czytania książek… Ale nie! Wy zawsze trafiacie w to, co najbardziej pociągające". Zakaz zwykle rodzi bunt i pytanie: Dlaczego nie wolno?!
Korzystanie z wolności, czyli z możliwości podjęcia wolnego wyboru między dobrem i złem, jest trudne zwłaszcza w młodym wieku, kiedy człowiek…

DsCh II/131.

Niektóre z praw rządzących światem (człowiekiem):

 • fizyki, geografii, grawitacji…
 • państwowe, miejskie
 • socjologii…

Wolność to:

 • swoboda działania – przeciwieństwem jest np. więzienie, cenzura, itp.
 • możliwość wyboru – podejmuje działanie, bo "chcę" nie "muszę"
 • niezależność myśleniaprzeciwieństwem jest samoograniczenie, autocenzura
 • niepodległość – wolność społeczności

Wolność

 • "OD" czegoś – np. od przymusu, cierpienia, obowiązków, szkoły :)
 • "DO" czegoś, "ku" czemuś – możliwość działania, tworzenia…

 

Św. Paweł o wolności chrześcijańskiej

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!" Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

Rz 8,14-17

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus

Ga 5,1

Powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Ga 5,13-14

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.
Pokarm dla żołądka, a nie żołądek dla pokarmu.

1Kor 6,12-13

Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.
Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.

1Kor 10,23

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 1730-1748 »

1730 Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, dając mu godność osoby obdarzonej możliwością decydowania i panowaniem nad swoimi czynami. "Bóg bowiem zechciał człowieka pozostawić w ręku rady jego, żeby Stworzyciela swego szukał z własnej ochoty i Jego się trzymając, dobrowolnie dochodził do pełnej i błogosławionej doskonałości" (KDK 17):
Człowiek jest istotą rozumną, a przez to podobną do Boga; został stworzony jako wolny i mający panowanie nad swoimi czynami (św. Ireneusz).

O wolności człowieka…

Cały ten historyczny proces świadomości i wyborów człowieka – jakże bardzo związany jest z żywą tradycją jego własnego narodu, w której poprzez całe pokolenia odzywają się żywym echem słowa Chrystusa, świadectwo Ewangelii, kultura chrześcijańska, obyczaj zrodzony z wiary, nadziei i miłości. Człowiek wybiera świadomie, z wewnętrzną wolnością – tu tradycja nie stanowi ograniczenia: jest skarbcem, jest duchowym zasobem, jest wielkim wspólnym dobrem, które potwierdza się każdym wyborem, każdym szlachetnym czynem, każdym autentycznie po chrześcijańsku przeżytym życiem.
Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć "nie"? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka?
Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale - pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego "wolno"? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć "nie" temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło.

Jan Paweł II, Kraków, 9.06.1979, 2.

Chrystusowe słowa "poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,32) stają się istotnym programem. Młodzi mają - jeśli tak można się wyrazić - wrodzony "zmysł prawdy". Prawda zaś ma służyć wolności: młodzi mają także spontaniczne pragnienie wolności. A co to znaczy być wolnym? To znaczy: umieć używać swej wolności w prawdzie – być – "prawdziwie" wolnym. Być prawdziwie wolnym - to nie znaczy, stanowczo nie znaczy: czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę. Wolność zawiera w sobie kryterium prawdy, dyscyplinę prawdy. Bez tego nie jest prawdziwą wolnością. Jest zakłamaniem wolności. Być prawdziwie wolnym - to znaczy: używać swej wolności dla tego, co jest prawdziwym dobrem. W dalszym ciągu więc: być prawdziwie wolnym – to znaczy: być człowiekiem prawego sumienia, być odpowiedzialnym, być człowiekiem "dla drugich".

Jan Paweł II, List do młodych całego świata Parati semper (1985), 13.

Czy jesteśmy wolni? Wiemy, że nie zawsze i nie wszędzie. Wiele w tym życiu "musimy". Ale nie musimy czynić zła. A jeśli nawet jakaś siła, jakiś strach, zmusza nas do czynienia zła, to nie zmusi nas do tego, byśmy tego zła chcieli. Tym bardziej nie zmusi nas do tego, byśmy trwali w tym chceniu. W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa.

ks. Józef Tischner, Pomoc w rachunku sumienia.

"W języku literackim to jest „swoboda”  – ale śleboda to nie jest to samo co swoboda. Śleboda, moi drodzy, to jest coś takiego, co czuje gospodarz w swoim gospodarstwie. To jest coś różnego od swawoli. Swawola niszczy, swawola depcze. Nie patrzy: trawa nie trawa, zboże nie zboże. Swawola niszczy. Śleboda jest mądra. Śleboda umie po gospodarsku zadbać, po gospodarsku umie tę ziemię uprawić. Las chroni, żeby był lasem. A z człowieka ta śleboda potrafi wydobyć to, co w człowieku najlepsze".

ks. Józef Tischner, Kazania spod Turbacza, 1981-1997, s. 12.

Co dla Ciebie znaczy być wolnym?
Czy Twoim zdaniem wolność, do jakiej Bóg wzywa człowieka, stanowi dla niego zagrożenie czy raczej szansę? Dlaczego?

Modlitwa

Zabierz, Panie, i przyjmij cała wolność moją,
pamięć moją i rozum, i wolę mą całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś – Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę,
albowiem to mi wystarcza.
Amen.

św. Ignacy Loyola (1491–1556), DsCh II/134.

 

AUDIO: ks. J.Tischner, Pieśń o ślebodzie.
por. Katecheza (III/10): Wolność wyrazem godności człowieka

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.